ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೬೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ML ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, m --- ಒಳುರವಕೆ ನರ್ತಿಸ ನವಿಲ ನರ್ತಿಸುವ ನವಿ | ೪೪ಗೆ ಕೊಂಡಾಡುವರಗಿಣಿ ಗಿಣಿಯ ನುಡಿಗೇಳ್ಳು 1 ಕೆಲವ ಕೊಲೆ ಕೊಗಿಲೆಗಳಿವನೆದುರವಸತಂನನಾಂತರದೊಳು|| - ಪ್ರಮನದಿಂ ತನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಕುಸುಮಾಕು ಗಮನದೊಳ' ವನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಟಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಸೋಲ ! ಸಮುರ್ದ್ರ ಫೋಬಾಳೆಪೂರಸಿಕರ ಕಡವಾಗಿರ ವಸಂತಂ || ಕಮಲಾಸ್ತ್ರ ಸಂ ಸಂವಿಸಲ್ ಪೋಗರೆದೊಯ್ದು | ಸುಮುಹೂರ್ತದೊಳ್' ರನ್ನಗೊಡಾರಗಳ ಪೊಟ್ಟಿ : ದ ಮದೆತ ವದೊಳಿರ್ದುಭಾವತಿ ತರುಣಾರುಣಪ್ರಭಾಸಂ ನಮೋಳು ಬಂದು ಕದಂದ ತ-ಪಿತಗಳೆ ೧೨ ಮಿಗೆ : ಬಳಸ ವಸಂತವಲಕಾರನೆನೆ ಮನ ಸ್ಥಲವಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವದತಂಡಕಕುಜಸ ಪುಷ್ಪಭಾರದಿಂದ : ತೋಳಗೆ ಸೌರವನ ಕವಚವಾವಗ ಗ್ಗಳಿಕೆಗೆಟ್ಟು ಸವೆದು ಸ್ವರಗೆ ಮೊರಕುವ ತೆಳಸಿ ಮುಕ ತಿಯಿಂದ ತಿರುಗುತಿದವು ವ್ಯಂಗಸಂಘುಮಾಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುಳರ ಬಾಂದಳದೊಳಏನ ಸಿಂದೆ ಸಂ : ಚರಿಸಲಾಏದೆ ತಾಗ ಶಯನದ ಇರಿತದಿಂ ಬಂದ ವನಸ್ಪಿಯಂ ನಟಿವೊಕ್ಕು ಬಾಧೆಯುಳಿದಿರ್ಪಂದದಿ | ಪರಿಮಳವ ಪಸುಸುವ ದುಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಲ ಬಿಬಿಮೊಗ್ಗೆಗ” ಸುಗ್ಗಿಯಾಗಿರ್ದವಾವನಾ ತರವಲಯ ' ವಿರಹಿಗಳಿಗತವಾಗೆ ಭೂ°fr೪ಗತಿkತಮವಾಗjori - ನವಪಲ್ಲಿವಜಟಾಪಟಲ ಕಮರದ ವನವಾಂಟಿತನ ಮದನಿಕಮ್ಮನ ಕೈ ಗಿವಿನಾವ ಧ್ವಂಗತ ಸಿದ್ದಾಂಜನ ಮಾನಕಜೀವನಫುಟಕಯಿಂ ತನೆ ಫಲಾವಳಯಕ್ಷಮಾತೆ ಮಧುಪಾನದಿ ದವೆ ಅರ್ವ ಕನರ್ಸರವಾಂತು ಜೋf\ಯಂ ತನನಾಂತರವೋ ಸಂಚರಿಸುವಂ ಸಂತೋಷದಿಂದ - ೬ ನಿ )