ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೬೮

From ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣ&ಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, ಕಂತುಹರಸಿದ ಬಂವನಂದು ನುಡಿವಸಿತಕಲ ! ವಾಂತು ನಂದಿಕ ಸದ್ದು ಕೋಶ ಸದ್ಭಕ್ತ ! ಸಂತಾ: ಚಾಗಿ ತೂಗಿ ನೋಡಲ್ ನಂದಿನಾಥಸತಿ ಕಣ್ಣೆ ಸವಳು || ೩೪ ಕೈ ಇಂತು ಏಳನೆಯ ಸಂಧಿ ;

  • *

| ಎಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ. || ಸೂಚನೆ.. ತುಳ್ಳಲಾನಂದಾತ್ತು ನೆತ್ರಳ್ ಗಾತ್ರವಲ್ಲ ತಳ್ಳ ಸಲು ಪುಳಕದಂದುಳc ನಂದಿ ಮನ | ದ೫೦ ನೋಡಿದಂ ಪಾರ್ವತಿಯ ಸನ್ನರ್ತಿಯಂ ಕಿರ್ತನಂಗೆಯ್ಯುತ || ಕವರ್ಸವರ್ಪಸರ ಸರನು ಪರಮಾನಂದ : ಕಂದಕವಳಶಾಸನನ ನನೂಸನ.ಕಂಠ | ಚಂದ್ರಧರ ಧರಣಿ-ವಕೋದಂಡ ದಂಡಧರನನನ ಪ್ರಮಥಪೂಜಿತ || ನಂದಿಗಮನಾಗಮನಿವಾಸ ವಾಸರಕರ | ವೃಂವಪ್ರಭಾಮರಧುನಿ'ವರ್ಧಮೂರ್ಧನ್ಯ : ಗಂಧವಷಮಿತ್ರ ಮಿತ್ರಾಲೋಚನ ನಂದಿನಾಥ ಗುಣಮಥ ಪಾಹಿ jn: ಆಲಿಪುರ ಮುನಿಕುಳಕಲಾಧಿಸು' ಸತ್ತಥಾ | ಮಾಲಾಮರಮಹಾ[ಸುರಭಿಗೊಲವಿನಿಂ ಸವೃಕ್ರಿ ! ಬಾಲಶಾಲಸು ಸಮಂ ಕೊಟ್ಟು ವಿಸದ್ದು ಕವಿeಟಿಸಿ | ಲಾಲಿತನಂತಮೋ ಸಿಸಿ ಕೌx'ವಷ್ಟತಮಂ | ಲೋಲುಪ್ತಿಯಿಂ ಸವಿದ ಕಾಲಮಂ ಕಳವುದೆಂ ! ದಾಲಸನ್ನತಿ ಸೂತ ವಿಸ್ತರಿಸಿವಃ ನತ್ರನೆಗಳು ಸಂಗದಿಂದ H-1