ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೬೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


- - ನದಿದಂಡು' ಗಿರಿಜೆಯಾಣತಿವೆತ್ತು ಘಟಪೂತನಾಯೆ ! ತರೆ ಮುನ್ನ ಸೈರಿಸದೆ ನಂದಿ ನಿವರದ ಮೈ | ಮಕ್'ಯೊಳc ನಿಂದು ಹೊಟ್ಟಣದ ಪಾರ್ವತಿಮಪೂರ್ವರೂಪತಿಶಯವ ಸರಸದಿಂದಾಗಿಸಿದ ಪಾಂಚಾಲಕಳೆ ಚ೨. ನಮ ಕೈಗೆಮ್ಮ ಪ್ರತಳ ಸೇವಾಮಿಯ ಕರಗ'ದ ಪ್ರತುಮೆಯಂವದೊಳಗಜಮಚ ಲವ ಬಿತ್ತ ಸುತೆಸೆದಾಗ : ಕುವೆಂಪು ಪಸ ನಳಿನ ತರಗಮುರದ ಕುರು ವಿಂದ ಚಂದನ ಆ°ರವೊರವಲ್ಲ ಕೆರಿಗೆ ಳವದಿಂದೊಬ್ಬ ಮವು ರವನ ವವನ ಸಿತಮಂಬಕಂ ತಿನ ಬಾಸೆ '. ಚಂದುಟಿ ಕಳೆವರ ಸುಗಂಧೆ' ಧಮ್ಮಿಲ್ಲ : ಕಂಬಳಪ ಒಡುಗೊ'ಳು ನತೆಯ ಚಿಂತಿವೆ'ದ ನಂದೊತ್ತಿಗೆ ನಂದಿ ಮಟ್ಟವೆಲ್' ಒಟ್ಟದ 'ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯಾ : 3 || ಆಶಿತನು ದಪವಪಕರಪr ನಡೆಯ' : ನೆಲನೊತ್ತಿದಪುದೆಂದು ರೆಜನ್ಮ ಕೊ 1 ಮಲಿತತಿರ್೨ತೆಯ ಪಲ್ಲವಗಳನೈಗೆ ತಾಳ್ಮೆಧಿಕಧಕ್ತಿಯಿಂದ : ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನೊ S ಬೆಳಗುವಿ ನಲ್' ವಿಲನಿತಮವಾಗಿ ರತ್ನಪ್ರಭವ, ಎಮದು ' ಜಲತೆಯೂ ಪಸರಿಸು ದನಗೆ' ವೆ' “ಭಾವ- ತ್ರಿವಿಯ ..! * ನರಹಾವತಾರದೊ?' ಛದು ಕೊY'ಏಳಿದ | ವುರುರಂಗ್ರದಿಂಮರಗಗತಿಯ ವರತತರಣಾ , ಪರಿಸದ್ರತ್ನಪ್ರಭಾಪೂರ ಪೊ”. ಪೊಣ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿತಲಾದಲ್ಲಿ ' ಪರೆದಿರಲದ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಡಿಗಳ ನಡೆವ ! ಪರಿಯೋ೪' ತದಿಶ್ರವಣವೆಂತತದ. ತರಣಿಯು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತಗಳ ವವ ತ್ರಿಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯಾ ' & !! ನಿರುತದೋಪಾಕರವಿಕಾಸಮಂ ಕಡು ! ನಿರದೆ ಸಕಚಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಮರಠರಗತ್ತು ! ವಿಹರಬಲಾಕುಳವ ರ್ಭಾತಿಸುವ ಮಧುಪಾಳಗಳ ಸಂಗ ಸಂಘಟಿಸುವ !!