ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೭೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


14 ನಂದಿತಾಖತ್ಮ, ಸ್ಕರ ಮುನಿಮೃಗಾವಳಿಯ ಬೇಂಟೆಗೈಯಲ್ ದೀಪ | ದೆರಲೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದಂತಡೆಗಟ್ಟಲಾಗಿಸಿವ | ವರಶಾತಕುಂಭಜೃಂಭಿತವಾದ ಗುಂಡುಗಳ ಮಾಳ್ಮೆಯಿಂದಭಿನವನನೆ ! ಕಿರಣಪದಪದ್ಮಮಂ ಬೆಳಗೆ ನುಣ್ಣಡದ ಕಂ | ದರಿಯಮಂ ಬಣ್ಣಿಸಲ್ ಬಲ್ಲರಾಶೆನಲು ಮೃದು ; ತರವೃತ್ತದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಸೊಗಸ ಬಿ'x'ದುವು ಶ್ರೀಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯಾಗಿ ಧರಣೀಂದ್ರನರವನೆಯ ಚರಣಾಲಾವಣ್ಯ ! ಕರನಿಧಿಯ ಬೊಬ್ಬುಳಕಗಳೊ ಲಲಿತತಲನಾ | ಸುರಸರಸಿಜಾತ್ರಯದೊಳರ್ದ ಕಿಕುವರೆಯದೈಸಿರಿವೆರದೆಡೆಯೊಳು : ಅರಳಮೊಲೆತಲೆಯೆದ್ದ ತೆನೂ ಸವಸುವತಿ ನಿಃ | ಗರಕೆ ಧರಿಸಿ ಹೇಮಕುಂಡಲಮನಿ ಐ ; ಸುರಿಸಿಮವು ಕಣ್ಣ ಮಂಗಳವಾಗಿ ಪರಡುಗಳ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಮಾ || `ನಿರುತನ್ನಿಗಪನವಗುಪಾಲಗೆ ವಾಸವಾ | ಗಿರೆ ಕಂಡು ಚರಣಟಾಮಿಾಕಾವ್ಹಾಕಾ ' ಕರಮೆಂಮ ಮಾನಸವನುಳದಿಳವ ಸರಸಕಿಕೊರಕhyವದಂತೆ ಪರಿಶೋಭವತ್ತು ಸಾತಿಶಯದೆ ವಿ || ಸ್ಪುರಿಸಿದವು ಚಾರಸಂಭಾವಗಂ ಸಯನಕ | ಕುದೋವಿನ ಸೌಕುಮಾರತದಿಂದೆಸರುವಾಖಾರ್ವತಿದೇವಿಯಾ ! ಆಂಗದೇಶದೊಳು ಪದಮೇಂಎ ಸಿಂಗರಬನದಿ | ಹೊಂಗಿ ನಿಷ್ಕಟಕತ್ವದ ಬರ್ದಿಕೆಗೆ ಪಸು ! ಕಂಗೊಳರಪೂರದಿಂಬಳದಹೊಲಗೇದಗೆಯ ವೊಮೃದುವನಾಂತ ಹಿಂಗವತಿಸಂರಂಭದಾಳು ಗತಯೋ೪ ಜಿ ! ಹಂಗಾಗಿ ನಂದಿಯೂಾನಂದಿಸ೮ ಜಂಘಗಳ ಕಂಗಳಗ ಮಂಗಳವ ಸಂಗಳಸುತಿರ್ದುವಾ ೩y'ಶಾರ್ವತಿದೇವಿಯಾ ೧೫ ಗುರುಕುಚಗಳಂಬ ಸುರಥಾಂಗಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಾ ! ದರದೊಳಾರಿಸಿ ತೋx' ಜಗವ ವಹಿಸಲು ಕಂ | ಬರವೈರಿಯೆಂಬ ಸೂತ್ರಿಕ ಕನಕರಂತಸ್ಥಿವಸೂತ್ರಸ್ತಂಭವ !