ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೭೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


LY 9 )

3. ನಂದಿಮಹಲ್ಮ” ಪೋಷವಾಗFಳಂಬ ದಿವ್ಯಸ್ಟಲದೊಳ್ಳದೆಯಲ್ಲ ; ಕುರಿಸಿ ಸೈನಿಮಿರ್ದೆಸವವೃತನು ಅ ಭಾ ! ಸುರವಾವರ್ಧ ಭಾಗಗಳಾಗಿಸದೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ | ನೆರೆ ಪವಣಿಸಿದ ಸಂತ್ರತಂತುವೆನೆ ಕಗ್ಗೆ ಗೊ° ಚರಿಸುವಂತೆ ರುದು ಭಾವಿಸಲ್ ಬಡನಡುವಿ ಸಿರನ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಸುವಲ್ಲಿ ಮೆದುವಾ ರ್ನತೀದೇವಿಯಾ : - ಹರೆಯದ ಸುಪರ್ತ' ರ್ಕದ ಸಂತ ' ನರಮಂಗಲಾನಜಂಘಾತದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಪುರಟಸಿರ್ಮಿತವಾದ ಗಗನಟ್ಟಿ ಪಯೋಧರಗಿರಿಗಳ ನೋ•ಳ್ಳರ | ಉರುದಿಟ್ಟ ಜಬಿದ ದೀನ ಗುಡಿ ವಿ ಜೊತೆ ದೇxxನ ನೆರೆ ಪೊಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂದ್ರದ ಪಕ್ಷಿ ಗುಹೆನಲ್ ಕಣೆ ನವರ ಸಿಟ್ಟು ತರನಾ, 'ಏರ್ನತಿದೇವಿಯಾ ೨! ತೆಂಖ ಮತ್ತದರ ಮೊಬಗನ್ನ ಕೈ ದೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದೆಂದು ಹೊಜಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗೆಂವ ! ಬಿಡದೆ ಕದ್ದ ಮದೆವೆಯಲಗಕ್ಷಿಸುವ ಕ ನಲ್ ಕಾಂತಿಯಿಂದ | ಕಡುಚನಾಂತು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾತು ಸೊ? " ವಿಡಿದು ಸವೆತ್ತು ತತು ಸಿಮ್ಪನಾಭಿಯಾ ಮಡದಿಯರ ಮೂಡಿದ ಸನ್ಯಾಸಿಕದಂತಸವ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯಾ ! ಆs'ಯಲ್ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನಲ್ಲದಿಲ್ಲ.ದು : ಪರಮಪ್ಪ ಕರತಳಸಮುದ ರಾದರದಿ : ಬರೆದ ಶಾಸನದಂಜನಾಕ್ಷರದ ನಾಲೆಜಿ' ಬಿಡಕುಜನೊಬ್ಬ ಕರಿಯ ವಿಗವ ಕಪೋಲದಿದೋಸರ್ವ ನವಜದ ನಸು . ಗxಜನಲ್ ವರಮವಾಜಿ ರಾಜಿಸಿತು , ಗರಕ ಶಿಬಿರಮವಾಗಿ ಸಾಧಿ- ಮಣಿ ತ್ರಿಪರ್ವತಿದೇವಿಯ o}} - ಗುರುಪಯೋಧರನುಧ್ಯಸಜಾರದಿದೆ ಮನ : ಭರಿತ ಭವನಕರಿಯ ಸ್ಮರ'ದ ಮಾದರಿ ಸುರಿದ ಸನ್ನಾಭಿಕಾಸಾರದಿ೦ತ ಹಿಂಗಾಲೆ ಸನ್ನಿ ಲಮನದು - G S

  • *