ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೭೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನದಿವಾಹಾತ್ಯ. 1 C ವಿ } ಲಲಿತಲಾವಣಾ ತನ್ನೊಳುದಿಸಿವ ಮಂ ಜುಲವ ಕಂಗಳ ಸರಗೊಳಿಸಿ ಮೃದುವಾಕ್ಯ " ಕಲಿತಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಪಾಂಗೆನೆ ನಂತರ ಸುಶೋಭೆಯಿಂದ " ಚೆಲುವಾಗಿ ಸಮತವಳದೊಪ್ಪಿದವನ ಕುಲವಿನುತಿಪತ್ರೆ ಸತ್ತುಚಾರಿತ್ರೆ ಸಿ : ಮಲವಿಠಸೂತ್ರ ಸಂಕೆಜವಳನೇತ್ರದಾ ಶ್ರೀಪ: ರ್ವತ್ರಿಮಿಯಾ F«

  • ಚಾರುನಮನಸಭಾಪೂರವೆಂದಳೆಂದು ಸೆರಿ ಸಸರಿಸಿ ಮೊಗವ ವ್ಯಾಪಿಸುವುದು | ಮರಗಟ್ಟೆಯ ಮಿಸಿದ ತಿಲಪುಷ್ಪದಾಕಾರ ಏರಚಿಸಿವನೋ ವಾರಿಜಾನಪದ ಚೆಲಿಕಗಿರೇ ಕೆಲವು ತಾರಾಜಿಸಲ್ ಸವೆದ ಮಾನ್ಯ ನಾಯಕ, ತೋಡದವರಿಂಕುಸಿಮಾನಕರ್ಧ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿದ. '

ತೊ೬ವೆಳವಾ ವಿನಾಕಾರ ಎನ್ನುತಾ . ಛರುಪಾಯತ ಚಕೋರಸದೆ, ಸಮಾವಿಸಿದ ಸರ ಕೈರವದ ಕವ'ದತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಾವ | ಚಾರುತರವಾದಗ ರಂಜಿಸಿದವು ಸುರಕವಾಗಿ ಸt 'ಛಾಸ್ತ್ರ ಪೂರವಾಗಿ ಸುಡಸಲಮಾಗಿ ಮಂಜನಾಗಿ 'ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯಾ : - ಎಸನ ಕರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕವಿ ಸ ಜಸವಿ ಪೊXಮಟ್ಟು - ೨, ಕy, ತಿರುಗ' ಸಮಂತಪ್ಪನ ಮಾಕ್ಸ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕಾಳಿದ . ಸಸುದೆರೆದು ಮಾಳದು: ಸೀಳೋರಿಸತಂಜನದ ರಸದಿಯೊಬ್ಬರಿಸಿದ ವಿವಿದನ ಪ್ರರ್ಜ " B'ಸುತಿರ್ದುಮಾನತಃಕರಸಂಜಿವೆಯಾ 'ಸರ್ವಜಿವಿ ಸ್ಟುಪಾಸಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶನ: ಕೆಂಪು * ತಿರದಮಂಡರ್ಣಕರ್ತಹಿಕ'ದ ಮೂಲ ಬರಿಮವ ಕಾಪಿನಂಜನದಿ ಗಳವರೆದ ಪುಸಿ ಕಳಸುವ