ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೭೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಂದಿತಾತ್ನಂ, ಶರಧಿಯೊಳ್ ಮೊಗೆಮೊಗೆದು ಕ್ಷಾರೋದಕದಿ ತಾಯಿ || ಗರುಚಿಯಾದುವೆನುತ್ತಲಮ್ಮಳಸುತೃತರು - ತಿಗೆ ನವ್ಯದಿವ್ಯ ಲಾವಣ್ಯವೀಮಷವಾರಾಶಿಯಂ ಕಾಣುತೈದೆ ! ಹರಸದಿಂದಿಂಟುವಾಸಯಿ ತಿರುಗದ ಕ್ಕಳು ನಿದೆಳನುಗಿ ವೆತ ಮೊನೆ ಧಮ್ಮಿಲ್ಲ : ಪರಿಭಿಸಿತು ದೇವತಾಶಿಳಾಮಣಿಯಾದ 'ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯಾ !sv ಮುಂವ'ಯುವಾಸೆ ಫಣಿಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ತಾ : ನಂದಿಗಾದೊಡೆ ವಕನಿಧಬಿಂಬಮಂ ಮೋಸ ದಿಂದಲೆಯದಂತಿರಿಳ್ಳೆದು ಮೇಗಡೆಯ ಮೈಗಾವಲಾಗಿರಿಸಿವ !! ಸುಂದರಕಲಾವಿದ ಪದ್ಯಸಂಧನನನ ಲೈವವಾಗಿತ್ತು ಹಲವಾರಪ್ರಸವ | ವೃದಸಂಧಬಂಧುರವಾದವೊಳ್ವು 'ಪಾರ್ವತಿಗೆ-ವಿದಾ .ರ್ಶಿ ಲಲಿತಸಮ್ಮೋಹನದ ಮಂತ್ರಾದೇವಿ ಪಿ : ಮೊಲೆವಾಡುವಿಂದ್ರ'ಲಾತ್ಮಕಂತಕನೂ ಈ ಜುಸ ಕಾರಿರುಳ ತಿರುಳಿನ ಮೋತಿ ' ತಳ್ಳಿಸತವಲಸಥಿಜದ ! ಅರ್ದೊಂಜಿ ನಿವಾಸದ ಯಲ್ಲಸ ಭಾ ೭೭°ರಜದಳದ ಕಾಂತಿಯಂ : ಗೆಲುವರಾಡಿ ನಗುತಿರ್ದವಾತ್ರಿಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯಾ ಮುನ೦೨ ಸ್ವರ್ಣಧಶಿಕಂ ಚಾಸ ಕೈರವ ವಿನುಸ ತಿಲಪುಪ್ಪ ಪವಿ ಜಿಂಬಾಬ್ಬ ಕೂಕ ಸಣ ವನಜಾಕರ ಮೃಣಾಳ ಪ್ರಳನ ಕರಿಕರದಿಸು, ಭೂಧರಾವತ್ರನಾಳ | ಎನಿಸಿ ಕೇಶಾದಿಸರ.ತನಧಿಕ ಭನವಾಗಿ ಕಣ್ಣಳಿಸುವವಯವಗಳ ಜಗ ಜನವಿನುತಮೂರ್ತಿಯುಂ ನಏ ಸಿಟ್ಟಿಸಿದನಾ ತ್ರಿಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯ Mo!! *ವರಶಂಬಕೊಭಿತh-ನದಿ ಚಕ್ರವಿ : ಧುರಕುಚಗಳಿಂ ವಿಜಿತಪುರುಷಾಂಗದಾದಿ : ಪರಿಸ್ತಾಭಿರಂಜಸುಹಸ್ತದಿಂ ಮರಜಿತಭೂಷಣಗಳ೦ ಆ ಎ