ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೮೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ا زرد V4 ಜ೨r 2) ತ .. ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, ನಿರುತ ವಿಶಾಖನ ಸುಗಮದಿ: 7 ಸುರಸಾಭಿಷೇಕಪೀತಾಂಬರ ಕಣೆ ವಿ : ಸುರಿಸುತಿರ ಕಂಡ ನಾರಾಯಣಿಯ ರೂಪಾಂತ ತಿಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯಂ | "ವಿನುತವಾಗ್ಲಿಲಾವಿಲಾಸತತುರಾಸ್ಯದಿ : ಮುನಿಜನಸ್ಸತಕಮಲಾಸವಿಲಾಸದಿ : ಥುನಸತ್ಯಲೋಕಪಾಲನಾಹ್ವಾದದಿವಿಶಾಖಾಧಿಪತ್ಯದಿಂದ !! ಅನುಪಮವನ'ಕನಸುಗಮನವಿಟ್ಟಿದೆ ಘನವಾದ ಸಾ ಯವತಾರಮುಂದಾ ಮಿನುಗುತಿದೆ ನಂದಿವಾನವ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯಂ ೫೩! ಊರವಿಜಿತಸ.ರ್mರಂಭಾಲಸು ಇವ ಚಾರುಸುತಿತ್ತಮೊದ್ದಮವಿರಾಜಮಾಣ ಸರಕಲಗಂಧರ್ವ ಮಂಜುನಾಮಿಣಿ ಶಾಖಪರಿಸಿಧರಸಲಾಂಬಕಿ ಆ೪ ೬ಮ ಸತ?'ಕಸಕಟಿ: ಗಾವಾಲಗದ ರಸಿಯವಾಣಿ, ತೋy ಮೂರನೇ”* ನರ್ವಾ * ನೆ'ಟದ ನಂತ್ರ'ದರ್ವತಿದೇವಿಯಂ' ತುತ ಧರೆ7'ತುಗ'ವರ'ನ ಗುರುಕುತಗಳಿಂದಮಾತಾಡತಾಕ್ಷದಿಂ " ತರಣಿತೇಜಃಪುಂಜುಂ ನತಭಿತ ಜನ್ನುವವರುದ್ರದಿಂ " ಸುರಿಸುವ ನವಿನಾಂಖಾರಲಸತ್ರಾಜಿ ಮುರುಭಂ ತರಗಿನಿರತಿತು ವರಪಂಚತತ್ತ-ಮ ಸಚಿಸಿ ಬಿ೬ದ ತ್ರಿಪಾರ್ವತಿದೇವಿಮಂ !೫೫. - ಲಲಿತನ.ಪುರಕುಂಟಾರನ 'ವ ಚಲನಮ ಮೇಧುರಜಿಪಿಳಿಪ ಕುರಿಯಂ : ಕಲಿತೇಂದುಮಂಡಲವ ದೆಸೆಗೆಡಿಸುವಾಸಮಂ ಸಾರಂಗತೆ ಭಾಕ್ಷಮಂ !! ಚಲನವಿಲkತಸುಕರಾಂಬೋ'ಫಿರಸಂ ತ ಲೋಲಿದಿಟ್ಟಿಸಿವ ( ಹೃದಯ ಕಲ್ಯಾಣಿಜಮಂ ! ಸಲ ನಾಂಟ ಸಮಂಜರಿಯ ಧರಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀಪಾದರವಿಯಾ ja೬