ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೯೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ه۷ ೪ ೪ ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಲುನಿಧಿ, ಮಿಪ ಕುಚಕಚವಚಳಲ ನುಣು ಸಪಿಂಪು ನೆ' ಸಾರಿ ಸೇರಿ ತೋry'ರುದು ಭಾವಿಪೊಗೆ ವಿ ಸ್ತರ ಕಣ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಚಿತ್ರಾವಕರ್ಣಾಮೃತಮವಾಗಿ ರಚನೆಯಿಂದ ; hರಿಗೆಲೊಮ್ಮ೬ ಸಿಲಮಣಿಗೆಯಮ್ಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರಸಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಕಿರಿ ಗುರು ಸರಸ ತರವಾಗಿ ಕಾಂತಿ ರುಚಿ ರೋಜಿ ಪಸರಿಸಲನ್ನು ಡೆಕನೆಡೆಗೆ ನಡೆದಳು; ನಡೆದು ಮತಿ ಸಡಲಿ ' ಧವಳಿಲಾ. ತೊಡಕ ತಿಸರ ಚರ್mಕರ್ತ ಪರದಡ ನೋಡನ ತಳ 'ಸತ ಜನಾಂಚ೨ ಕುಚದೆ ಸುಜಾತ ಸಲ ಸುತ !! ಕಡೆಯ ಪೊಗಟ್ಟಿ ಸಲಹುಲುಕನಲ' ಮೊದ್ದು, ಕ ' ಏಡಿಯರ್ಲೆಸೆಳೆ: ಸಮಾವಧಾರದೆ ಬಿಡದೆ ಪಾತಕಿಯರುಗ್ಯಶಿಸಿ ವಾದ್ಯ. ಮೋಳಗೆ ಶಿವೆ ನನಗೆ ಬವಳ೩೯ ಕಾರೆಳಯ ಪಂಚ ಸೃಗರಗಿ ಮಥನ ತರ ' ವಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದನX'ದಕ ' ಸರಿಸಿ ವಿಲಾಸವಿಭ್ರಮವನವರು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಮಯಕಫವನು || ಚಾರುಚಟುಲದೆ ವಿಲೋಚನಗಳ ಸಿಖರ್ಜಿ ವಿ ಸ್ತರಿಸbರ೮ ಸಿಟ್ಟಿಸಿದರ ಸರ್ವಸ್ಪಮ ಹೂಗೋಳರೆಂಬಿನ ಬೃಂಭಿಸುವ ಕಳಯರ ಬಳಿಗೆ ಬt'ವರೆ ಬದಳು ಸಾರಸಮ್ಮೋಹನವನೊಬ್ಬುಳಿದವಕ ಕೃc ಗಾರತನಿರಸಮೆದು ಮಿಂದು ಮುದ್ದೆಯನೆಸಗಿ ಈರುರಳದೊಳಂಬಿಟ್ಟು ಮಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಿವನಂಬುಜಭವಂ ನೋಡಿದ | ಪೂರುಷರ ಹತ್ರಳಾತಿಯೊಳಾಗದೆಂದ. ಲಾಲಾಜಿಸುವ ನಿಬಿಡತೀನಿವೃತಸ್ತನದ . ಭಾರರಿ: ನಸು ಬಳ್ಳು ನಂಗನೆಯರೆತವರಲ ನಗತನು ನಡೆತಂದಳು | ಚಾರುಚಾಮೀಕರೊಲ್ಲಸಿತಲಾಗೈತೆ ಓರ್ತಾ : ಈರುಪುಪ್ಪದ ರಕುಗಳ ಧೃತಿಯ ತಗದು ಕೈ . ಚasತಿ ಪಂಗೂಳಸಿ ಮೌವನಕಳಾಕಯನು ಸಿದುವಿಡುಗೊಳಿಸಿ | S