ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೯೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಸಂದಿವಾಹಕ್ಕ' ವಾರಿಜೆಪ್ಪವನವಯವಂಗಳನನುಜ-ಸಮ ! ನಾರಿಯರ ನಿರ್ಮಿಸಿದನವ'ವ ಸೌಗಂಧ ಪೂರಕಾರೀರಿಕೋಟಾಸ್ಸಿತೆಯರೊಅಗಿಸಿ ಬರೆ ಗಿರೀಂದ್ರಜೆ ಬಂದಳು ||೨|| ಎನಗೆ ನಾದೊನಂಜಿನ ಬಲ ! ಪಳಕ ನರಕಾಯ' ಲವಲವಿಕೆ ಚಿತ್ರದೊಳ್ ಮೊಳೆಯುವಿಸ್ಸು ರಿಸನಳ ” ತಳಕಲರ್ ಕಾತರಿಸಯೊಡನೆ ಬರ್ಪ !! ಕೆಳದಿಂವನಲ್ಲಸಿರಿಸುತ ಮತಾನಿ ಸ : ಜಸ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಗೃಹಾಂತನ ಪೊಕ್ಕು ಮಂಡ" ! ತೋಳಗಿ ಬೆಳಗುವ ಶಿವನಸೌಂದರನಂಕಂಡು ಸ್ಮರಸುಖದೊಳಿರುತಿರ್ವಳು! ಈ ಗಧಪಣಿತ ಪರಿಮಳಾ ಸವಿ ಧರನಡ f\ವತ್ತುಕಟೆ ಪತಭಾ ಸುರವರನನೆಡೆಗೆ ಮುದಸಿಂಧುರಾಯತದಾನೆ ಜ್ಞಾಪಿಕಪಕ್ಷದಿಂದ | ಮಿ ನಡೆಗೈದೆ ತದನಂcಧಿ ಸಾದrಳ , ಚ ರಿತಿಸುತ ನರವಾಸ ಸಯಾಚಿಸು ತಿರೆ ಇವನ ಭವನದೊಳಗೊರಿದಳವೆ ಭಾವಜಕಲಾಸುಖದೊಳಿರುತಿರ್ರಳು! ಸರಸಿಜಾಸನೆದು ಸಸಿದಲೆದು, ಕೈರವದಳ ಸುರಿತ -ಿಯು ಸರಕೊಪ್ರಭಾಸನು.. ಪರಿಮ'ವಿ'ಪನೆಯ ಭಸ್ಮಚರ್ಚಿತ ಏಜೆನಾಬಾಸಿ ತಯನು ! ಕರಿಸಚರ್ಮಧರ ಲಾಲಿಸುವ ಮುದ್ದಿಸುವ ಸರಿರ' ರಣಂಗೆಟ್ಟ ಸರಕುವುದೆಂದು ' ಪೊಗಿಪಸಖಿ-ಜನು ತವಾಜಿಸು'ಗಿರಿಜೆಯಭವನೊಳಗಿರFಳು|| ಕರಿಯ ಮುದ ನೀರವವಾಜಿ ಭೀಭತ್ಸ : ವರಿವ ಕಣ್ಣ ರೌದ್ರ ಕುವ ಕಪೋಲದಿಂ , ಪರಮಾಮೃತವರಣವಿಭೂಷದಿಂದತಿಭಯವತೋರ್ವ ಭವನೇಕಾಂತವ ! ಕರುಣಪ್ರಪೂರ್ಣ ಸುನತಾತಗುಣಸಂಪನ್ನೆ ವರಮವಹಾಸಭೆ ಕೃrಶರಸ : ಭರಿತಯಭವನ ಸಂದryದು ಚಿತ್ರವಿನುತಾಳಯರ್ ನಲಿಯುತಿದroಾಗ 1 ೨