ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೯೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


4 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಳನಿಧಿ, ತುಳುಕುತಿರೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗಣವರ, ಜೀವಸಂ ದಳೆದು ಮುನ್ನುಗೋಳ್ಳಿ ನಂದಿಯ ಮನಕ್ಕೆ 3! ತಳಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಿ ಸುರುಳ್ಗವಂತೆ ಸಾರಮಾಧುರತರವ ನುಡಿವನು|| ೪ ಕಪ್ಪುರದೊಳಾಗಿಸಿದ ಹೆಗ್ನಿ ಪುರುಷನೊ | ಪ್ರಣುಳವಹುದೆ ಕಾವಳ ಕವಿಯ ದಿ'ಸಕ: ಮುಷ್ಪಹುದೆ ಕಾರಶಾಬಕಂ ಕಡು ಬಡಿದಟ್ಟತೊಡೆ ಫುಟಸರ್ಪದ || ದರ್ಪ ಕಿಡುವುದೆ ಸಾಕು ನಟ ಸಿಗಕಟಕಟ ಬಪ್ಪುದೆ ರೂಪ ಸಿನಗಳವಧಿಯೊಳc' ತಸ್ಸನಿರದೆ೦ಕ ತಸನಾತಕವೆನುತಲಾಕಪ್ಪಾಂಡಸಿತೆಂದನು " ೫ || ಆಗದಕೇನು ಸಿಟ್ಟಟಛಕ್ತಿ ತವ ನಾಗಿನಿ ಸದಾಶಿವನನೊಲಿನಿ ಸುರಮಂ ಸಿಗಬಗೆವರ ಕೈಯ ಸರ್ವ ಸುರವಣಿಯ ಮಡಿಲೆಡೆಯೊಳ ಮಡದಿರದೆ| ಪೋಗಲಾಡದಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿದ: ಕh ಪೊಜನುಡಿಸದಿರು 'ಮ ಪವಿ ಸಿನ Thರವು ಹಿತಮದ ವಾ೦ಕಾಡಕ ನವನನುರಾಗದಿಂದ : ೬ || - ಕಳಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ನಾನಾ ವರದಿ : ಛಾನೆತ್ರನ ಭಜಿಸಲೆಂದು ಭಾರತವರ್ಷ . ದೌಳಗದೊಳಂ ಪಾವನಾಶ್ರಮವನಿಸಲೆಂದು ಕಾನನವನಗಳ ! ಕೈಗಳ ಸುಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತಿರ್ಥಗಳ ದಿನ ವಾಳದಂ ತಿರುತಿರುಗಿ ನೋಡುತೈತವೆನು , ರಾಲಿಸದೆ ಮನಕ ರಮ್ಯವಾಗುವ ತಾಣವ ಕಳೆಯೋ ಕಾಣದೆ ತೋಳಲಿದೆ ಕೇರಳ ಕರಾಟ ಕುರು ಲಾಟ ನಿಂ ಹಳ ಶೂರಸೇನ ಘರ್ಜರ ಪಾಂಡ್ಯ ಮವ್ರ ಕಂ ತಳ ಮಗಧ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಾಂಭೋಜ ಗೌಳ ಕಾನೂಜ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ನಗರ ತುಳುವ ವಂಗ ಕಳಿಂಗ ವೈದರ್ಭ ದವನ ಬಾ || &ಲಿಕ ಚಿಂವ ಪುಳದ ಪಾಂಚಾಳ ಜೋಳ ಕ ! ಈ ಸಿಂಧು ಕಾಲ್ಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಾಲ ನಶಾಳ ಮಾಂಡವ ಮಾದ್ರವ | ا ا ب 24 1