ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೦೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


86 ಪ – ರಾಜ ವುರಾಣ 6. ಅರರೆನಿತರೆಬ್ಬಿಸಿದೊಡೆ ಬೆರ್ಚ್ಚಿದವೊಲೇ | ಭೈರವಿನಿಂದೇಳು ಭೂಸತಿ ಯಸಲತೋ | ತರಯುತಾನಂದಾಶ್ರು ಪೂರ್ಣಲೋಚನದಂತೆ ನೀರ್ದುಂ ಏಮೆರೆವಕೆರೆಯಂ || ಗುರುರಾಜನಂತೋಡಿ ತಲೆಗುತ್ತಿಕಡುನಾಣ್ಯ | ಧರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಯೆಭಂಗಮಂ ಬರೆದುತೋರ್ಪಂತೆ | ಬರೆಯುತುಂನೆಲನನುಂಗುಟದೆ ಭೂ ಪಾದಿಗಳ್ಳಾಯಳಿವುತಿರಲೀಕ್ಷಿಸಿ || 6 || ಜನಪಾದಿಗಳಿರಕೆರೆ ಯಾಯ್ತಿಬಳಿಕಿನ್ನಿ! ಮಿನುಸತುಂಬಂತೊಟ್ಟಿಯಂ ಗರ್ದ್ದೆಯಂತೋಂಟ | ದನುವನಾರೆಯ್ಯುದೆನುತಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೀಶಮನುವಂಜಪಿಸುತಾ ಭಸಿತಮಂ | ಅನಘದೇಶಿಕಚಕ್ರವರ್ತಿತಳಿದನಿತರೋ | ಆನಿಸಿನಳನಳಿಸುತೆ ದುವವರ ಜಿಲ್ಯನಾ ನಿನಿತೆಂದು ಪೊಗಳಲಾರ್ಪೆನೆ ಶಿವಶಿವಾ ಬಲ್ಲ ವೊಲ್ಭಕ್ತಿ ಹೊಂಬಣ್ಣಿಪೆಂ || 70 || ಅಂಗಜಾಂತಕನೂರಪೇರ್ಸ್ಟಾಗಿಲೋ ದಿವ್ಯ | ಗಂಗಾಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಭೂ ಕಾಂತೆಕೂರ್ತುಪಳು | ಕಿಂಗಾಡೆಮಿಗೆ ಸಮೆದುನೆಟ್ಟ ತೋರಣವೋ ಪ್ರಣ್ಯಸ್ನಾನ ಕಿಳಿಯಲೆಂದು || ಪೊಂಗಿರೇಚರರಿಟ್ಟ ನಿಶ್ಮಿಣಿಯೋಕಡುಬೆ | ತಂಗಿನಿಂಜಲದೇ ವತೆಯರಾಡಲೆಂದೊಲ್ಲು | ಸಿಂಗರಿಸನಿಲಿಸಿದುಯ್ಯಲೆಯ ಕಂಬಂಗಳೋ ಎನಿಸಿತುಂ ಬೇಂಮೆರೆದುದೋ || 11 || ಭರದಿಂತ್ರಿಲೋಕೀನುನನಿಷ್ಟೆಗಳ್ಳಿ ಯಂ | ತಿರದೆ ಪಾತಾಳದಿಂದಾ ರಸಾಯನಕುಂಡ | ವರರೆಮೇಗಣ್ಣು ರ್ಬೀತೋ ಶಂಕರಂ ಚಂದ್ರಕಾಂತದ ಕರಂ ಡದಲ್ಲಿ || ವರಕೃಪಾಸಿದ್ದ ರಸಮಂತೀವಿನೆಲವೆಣ್ಣ | ಕರದೊಳಾಚಾರ ತಿಲಕಂಗೆ ಕಳಿಸಿದನೋತ | ವೈರಸತಿಯ ಕಾಂತಿರಸಭರಿತನಾಭಿಯೋ ಎನೆತೊಟ್ಟಿ ಕಣೋ ಸೆದುದೂ || 12 || ಆದಿಪುರುಷನ ದಿಟ್ಟಿಗೊನೆವೆಳಗುಸೋಂಕಿನಿಂ | ಭೂದೇವತೆಗೆ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಜನಿಸಿತನುವಿನೋಳ | ಸೈದಾಂಬುವ ಪುಳ ಕಂಪೊಣಿ ರಾರಾಜಿಪಂದವೋ ಎಂಬಪಾಂಗಿಂ || ಮೋದದಿಂನೀರ್ವೆರಸು ಶಾಲಿಗಳಸಸಿಗಳಿo | ದಾದಮೊಪ್ಪಿದು ವುಗರ್ದ್ದೆಯ ಮಡಿಗಳವರೆಡೆಯೊ | ಳಾದೇಶಿಕನ ಕೃಪಾರಸದೊಳೊನು ಲೋ ಎನೆಕಾ ಟೊಪ್ಪಿ ರ್ದುವೂ || 13 ||