ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


107 ಸ – ರಾಜ ಪುರಾ ಣ ೦. ಪಾಲ್ಕುಂಬಿಯೆರೆವಪೊಸಕಮ್ಮಂಗಳವದನೆಯ | ಸೊಲ್ಲು ಸಿಡಿದಲ್ಲಿ ಪಾ' ಮರಿಡರಿಸುತಾವನಕೆ ನಾಸೆಯನೊಸೆದು ಬಂದೆರಪಗಿಳಿವಳಗಮಂ ಕಯ್ತಿ ರಯ್ಯ ಮಾಗೀ | ಬಲ್ಲ ನಿವೆರಸುಸೋವೆಯದನೊಂದು ಗಿಳಿಕಂಡೆ! ಗಲ್ಲು ಬಂದಾ ಕಯ್ಯತೆನೆಗೆರಗೆ ಮಾನಸವ | ರಲ್ಕು ಕಳ್ಳನೆವಿಡಿದು ಕುಟುಕವತೆಬನದಿಸುತ್ತೆ. ಸೆದಳತಿಹರ್ಷದಿಂ || 16 || ಪೊಳೆವಮೊಗವೆರ್ದೆಪೊಡೆ ತೊಡೆಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಕ೦ | ಗೊಳಿಸವಯ ವಂಗಳೇಮಡಿಗಳಾ ಲಾವಣ್ಯಲಲಿತರಸವೇಜಲಂ ನರ್ಮಗೋಷ್ಠಿಪ್ರಸಂಗಾ ನಂದದಿಂ ಪೊಣ್ಮುವಾ | ಪ್ರಳಕಂಗಳೇಸಸಿಗಳಾಗೆ ರತಿಸುಖವೆಂಬ ಫಲಮಂ ವಿಲಾಸಿಯುವಜನಕಿತ್ತು ಮನ್ಮಥನ ಕಳಮವನ ಮೋ ಎನಳಮವನದೊ wಳನ ವನ ಪಾಲಿಕೆಯರೊಪ್ಪಗುಂ || 17 || ವೋವೊತದಾರವನದು ಭಯಪಕ್ಷದೊ | ವಿರ್ಕನತೋಂಟ ಇದೋಂಟಗಳೆರೆದು | ವಾವಿಭವಮೆಂತೆನಶ್ವತೋಮುಖನೊಡನೆ ಬಲ್ವಗೆ ತನಂಬ೦ದುದು ! ಆನಿಂಗಮಂnಯಿಸಲೊಂದು ಬಿದಂಬು | ತಾವೆ ಯುವವೆಯೆಂದು ಹಲವು ಬಿಲ್ಲುಬುಗಳ | ಕಾನನೀತಾಣದೋಳ್ಳಿ ನೋಳಗಿರ್ದೊವಿದವನೋ ಎಂಬಿನಂ | 18 | ಚಂಡವೇಗದಿನೋರ್ವ ಪಾಂಥನೆಯೂರುಸು 1 ವಿಂಡಿಯಾಗೆಸೆವಗೋ ಪಿಯನಿಕ್ಷು ನಾಟಿಯೊ | ಇಂಡೊಂದೆರಳೂರು ಸೂಳ್ಳುಡಿಗಳಿಂದೊಲಿಸಿಕೊಂಡ ಲ್ಲಿಗೆನೆರೆದು | ಗಂಡಗಾಡಿಯನಾಚರಿಸಿ ಪೋಗೆತಲೆಯ | ಕಂಡಿದೇನಾ ಯ್ತು ತುಟಿದೇಳೆಂಬ ಸಟಿಗೆಗಿಳಿ | ತೊಂಡೆವಣೆ ತ್ತು ಕರ್ದುಕಿದುದೆಂದ ಜೀಪಿದಳೆ ನೆಪೆಂಡಿರೊಳ್ಳತ್ಯಮುಂಟೇ | 19 || ಸಲ್ವು ದೀದೇಸಿಯೆಂಬಂತಲಂಕರಿಸಿಯಾ 1 ವಲ್ಯೂಗಳಿಂಸಮೆದ ಮಾಲೆ ಯಂ ಧರಿಸಿನಸು | ಬೋಲ್ವ ಮೇಲುದ ನಿನಿಸು ಮುಸುಕುತಲರ್ಗಣ್ಣ ಬಂಬ ಲೈಳಗುಗಳ ಸೂಸುತೆ || ಸಣ್ಣಗಿನ್ನರಿಯನುರೆ ಮೇಳಯಿಸಿಕೊಂಡ | ರಲ್ವಂ ದೆಯೋಳ್ಳಾಂತೆಯೊವ್ವ -ಲಾಸದಿಂ | ಪಲ್ಯ ಮರೆಸದ ರಾಜಾಂಕಮಾಲೆಯಬಾ ಜಿಸುತ್ತೆಸೆದಳೇಂಸುಕೃತಿಯೋ || 20 ||