ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೬೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


16) ಜ ಪುರಾ ಣ೦, || ಒತ್ತಿ + ಯೋಬ್ರಹ್ಮಾಣಮೆನುತೆ ವಿದಧೇಯೆಂದೆ | ನು ಪತ್ರ ಮೆನು ತಗೋಜಾತಮೆನುಚಯೆ | ಸುತ್ತೆಯಃ ಪ್ರಹಿಣತಿಯೆನುತುಂ ಸ್ಟಯನುತ್ತ ಸ್ಮತಮಾತ್ಮಾನಮೆನುತೆ || ಮತ್ತೆಯುಂಯೇನುಪಶ್ಯಂತಿಧೀರಾಯೆಂದೆ | ನು ತೇವಾಂಶಾಂತಿರೆನೆ ಶಾಶ್ವತೀಯೆಂದೆ| ಸುತ್ತು ಮಧುನೇತರೇಪಾಮೆನಲಥರ್ವಣ * ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಮೆನುತೆಬಳಿಕಂ || 81 || ವಿದಧೇಯೆನುತ್ತೆ ವೇದಾನೆನುತೆ ಸತ್ಯದಿಂ | ದದು ತಾನೆಯಿಯೆನು ಪತ್ರೆಯೆನು | ತೊದವಿಂಚತುರ್ಮುಖ್ ಪ್ರಹಿಣೋತಿಯೆಂದೆನುತ್ತುಂ ನತಸ್ಯೆ ಚಯೆನುತುಂ || ಪದಪಿನಿಂಜ್ಞಾನಮೆನುತುಂಜ್ಞಾನಯೆಂದೆನು | ಇದೆ ಮಯೋ ಪ್ರಭುರೆನುತೆನುತಲೈಂಗ್ಯ ಮಾರಯ | ದಿಳಂಭೋಜಭವನಂ ಸೃಜಿಸಿಯ ಪೆಮ್ಮ ಗಂಗರಿಸಿವೇದಂಗಳಂ || 82 || ಪ್ರವಿಲಸಿತತಚ್ಚಿವಜ್ಞಾನವನರಿಪದೊಮ್ಮ! ವವಿರಳಜ್ಞಾನಮಯಹರನಂ ಸ್ವಯಂಪ್ರಭುವ/ನವಿಚಲಿತಪರಮೇಷ್ಠಿ ಯಿಂಮಹಾಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಮೋದಿಯಂ ಸಲ್ವೇ ಶನಂ || ತವೆಷಡ್ಡು ಸ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನನಂ ಪ್ರಾಣಿ | ನಿವಹರೂಢನನುರುತದಂ ತರಾತ್ಮನನಬಿಲ| ಭುವನಭವನವ್ಯಾಪಕನನೇಕನಂ ದೇವನಂ ವುರುಷನಂ ರುದ್ರ, ನಂ || 8 || ಇರುಹೂತನಂಪುರುಷ್ಟುತನನಾವಾಲಾಗ್ರ ಸರಿಮಿತದೆ (ದೋ ರೂಪದಿಂ | ಸ್ಪುರಿಸುವವರೇಣ್ಯನಂ ವಿಶ್ಯಾಧಿಪನನಾರ್ವಿವೇಕಿಗಳ್ಳಾರವ ರ್ಗೆ || ಪರಮಶಾಶ್ವತಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಿತರಜನಕ್ಕೆ | ದೊರಕದೆಂದಾಶ್ರುತಿಯು ಮಾಲೈಂಗ್ಯಮಿವೆಯಂತೆ | ವರಕರ್ಮಮುಂ ರವಿಪುರಾಣಮುಂ ಸಾರುತಿವೆ ಯಂತುಮಲ್ಲ ದೆಪರಿಕಿಸೈ || 8411 _t ?ಬ್ರಹಾಂವಿದಧೆ: ಪುತ್ರಮಿ 'ಜಾತಂಚಯಃ ಪ್ರಪಿಗೆ ಶಿಸ್ಮತತಮಾತ್ಮಾ ನಂ ನುಪಶ್ಯ ತಿಧಿರಾಸ್ತೇಷಾಂ ಶಾಂತಿಪ್ಯಾಶ್ಚಿತಿವೇತರೇಷಾಂ-ಅಥರ್ವಂ

  • ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ವಿದಧೇವೇದಾನಗೈಪುತ್ರ ಚತುರ್ಮುಖೆ 1 ಗ್ರಹಿಣಿ: ನತಸ್ಮಳ. ಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನಮಯಃಪ್ರಭುಃ|| ಲೈr