ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೮೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


65 ಪದ್ಮ ರಾಜ ಪುರಾ ಣ ೦. 'ನೆರೆಶಿಥಿಲಕರನಾಚಾರನನರಸಿಬಪ್ಪ | ತೆರದಿನರಸುತೆಬಂದುಶಿವಭ ವನದೊತ್ತಿನೊ | ಜೈರೆವಾಶ್ರಮದೊಳುರುವಿಭೂತಿರುದ್ರಾಕೇಜಲಾಂಗದಿಂ ನಸುಗಾವಿಯಿ6 11 ಮಿರುಗುವುಷ್ಟಿಷಬೃಹತಿಕೆಗಳಿಂದೋತ್ರದಿಂj ದುರದೆದೃಢಪ ದ್ಮಾಸನಂಗೆಯ್ದು ಶಾಂತಿರಸ 1 ದೊರಕದಿಂಸಮೆದಗ್ರತ್ಥಳಿಯನರಗುವಟ್ಟಂತ ರ್ಮುಖಾಕ್ಷಿಯುಗದಿಂ || 30 || ತೊಳಗುವೆರ್ದೆದಾವರೆಯನಡುವೆಥಳಥಳಿಸಿಘಳು | ಘಳಿಸುವಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರಾಕಾರಲಿಂಗಮಂ | ಬಳಸಿಬಿಗಿದೋಳಪೊಕ್ಕು ತಾನೆಂಬುದನರಿಯದನು ಸಮಸುಖಾವೇಶದಿಂ 1 ಮಿಳಿರ್ವಶಿವಯೋಗಿಯಂಕಂಡುಕಾವಂದಿಲ್ಲ | ನಿಳು ಪೆರತಿನಿರತಿಯಂಧರಿಸೆಸಸಿಮಸಿಯಾಗೆ | ಮಲಯದವನಂವನಂಬುಗೆವಸಂತಂ ಭ್ರಾಂತನಾಗೆಮೇಲೇವಣ್ಣಿ ಸೆಂ || 31 11 ಕಾಂತೆಯೋಳ್ಳಿ ಮಿರ್ದಕಾಮಧ್ಯಾಂತಮಂತವಿಸಿ ಕಂತುಹರಭಕ್ತಿಯೋಳ ಹೊರಗನಾವರಿಸವಿ | ಶ್ರಾ೦ತತೆಯನೆಯ್ದೆ ಹರಿದೇವಂಗೆಸಾಷ್ಟಾಂಗದಿಂನಮಿಸಿನು ತಿಸುತ್ತಿರೆ | ಶಾಂತಿರೂಪಂಕಣ್ಣೆರೆದುನೋಡಿಯಮ್ಮಾ | ಮಾಂತರಕೆನಟ್ಟಿರು ಲೋಳೇಂಕಾರಣಂಬಂದೆ | ನೀಂತಳೋದರಿಯೆನೆಯಥಾಕಥನಮಂ ಪೇಳೆಕೇಳು ಹರಹರಯೆನುತೇ ||39|| ಸೆಂಡಿರ್ಗ್ಗೆಪೆಂಡಿರೋತೊಂದಿದವರೇನುಂಟಿ | ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಿ ಪೇ ಳಾಂ ನೊಸಲಕಣ್ಣಂಗೆ | ಗಂಡುದೊಳ್ತಾಗಿರ್ಪ್ಪೆ ನಿಂತುಬರ್ಸ್ಸರೆ ಬಳಲ್ದಾ ತಾಯೆ ಪೋಪೋಗೆನೆ || ಖಂಡಿತಸ್ಕರ ಭಕ್ತನಳವಿಂಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶಶಿ | ಮಂಡಲಾನನೆ ಭಕ್ತಿ ಯಿಂದೆರಗಿ ಪಶುಪತಿಗೆ 1 ಗಂಡುದೊಳ್ತಾಗಿ ನೀನಿರ್ಪೊಡಾಂ ನಿನಗೆ ಪೊರಗುಂಡ ನಾಗಿರ್ಪ್ಪೆನೆನುತೇ || 13 || ಕರುಣಮಂಪಡೆದು ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯಂಕೈಕೊಂಡು | ಕರಮೆ ತನ್ನೊಡವಂ ದರೆಲ್ಲ ರಂ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು | ಹರವಿರೂಪಾಕ್ಷನಂ ಗುರುಹರೀಶನು ಮನಾರಾಧಿ ಸುತ ಮಲವಿರತಿಯಿಂ || ತರುಣಿಯಂಗೀಕರಿಸಿ ನಿಜಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂ | ತ್ವರಿತದಿಂ ತೊಳುಗೆಯ್ದಾಳ್ಳಬಲ್ಲಾಡಿಯಿಂ | ಚರಿಸುತುಂ ಸುಖಮಿರ್ದಳೆನೆಶಿವ ಶಿವಾಮಹಾತ್ಮರ ಸಂಗಮೇಗೆಯ್ಯದೋ || 14 ||