ಪುಟ:ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ವಯಂವರಂ.djvu/೩೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨೬ + +2 Y Y * \/ + • • • • • • • • • • • • • • • • ri

  • • • • ••••

ಸನ್ಮಾನಗ್ರಂಥಾವಳಿ, [ದ್ವಿತೀ - ಎ-೧, ... - ಡಂಭ-ಮಿತ್ರನೆ ! ಶೌರ್ಯನಿಧಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಧನು ಬರುವ ವರೆಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಆತನು ಬಂದನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆ ಲೋಚಿಸುವನು. ಕಾಮ-ಅದು ಯುಕ್ತವಾದುದೇ ಸರಿ. ಇನ್ನು ಇವರೊಡನೆ ನಾನು ಬರುವೆನು. ಡಂಭ.-ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಾನೂ ಕೊಧನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೊರ ಡುವೆನು, (ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಡುವರು.) ಇಲ್ಲಿಗೆ ದ್ವಿತಿಯಾಂಕವು ಮುಗಿದುದು.