ಪುಟ:ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ವಯಂವರಂ.djvu/೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಯಂಕ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ವಯಂವ \/ \ ೧

  • \ \\n \r\n

ಪ್ರಯತ್ನಿ' ದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟವುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಬಿಡುವುದು ಸತ್ಪುರುಷರ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಹಸವು ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಂ|| ಎವಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಇ ಇಗರು || ಕಮಲೆ ಶೋಕಾಸಿವೆ ಯ ಶರವc || ಕ್ರಮದಿಂಗ್ರಿ (ಗಿತೆನ೦ || ಕಮಲಾಕ್ಷಿಯನಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ಯತ್ನವಾ೦ || (ವೀರಾಸನಾಸೀನನಾಗಿ ಬಾ.೧ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಟಿಸುವನು.) - (ತೆರೆಯಕಡೆ ಗಲಭೆಯಾಗುವದು) ಲೋಭ - ಮಿತ್ರನೆ ! ಅತ್ತ ನಡೆಯ. ಇದೇನೋ ಅತಾಕ್ಲಾಸವಾ ಗುವುದು, (ಕಿವಿಕೊಟ್ಟು ಕೇಳುವನು) ತೆಗೆ - 1 ದೈವವೆ ? ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರೆನು, ಈ ಯಾತನೆ ಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರೆನು ಕಾಮ - (ಸಂಭ್ರಮದಿಂದೆದ್ದು) ಮಿತ್ತನೆ ! ನನ್ನ ಬಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ ? 'ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿರಬಾರದು. ಬಾ-ಮರೆ ಯಾಗುವ, ಲೋಭ-ನ್ಯಾಯವೇ ಸು. (ಇಬ್ಬರೂ ಮರೆಯಾಗುವರು.) ( ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸುಯರೊಡನೆ ತಾಪವನ್ನಭಿನಯಿಸುತ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಕುಳಿತಿರುವಳು.) ಪ್ರಜ್ಞಾ ರಾT೨ || ಕಾಪಿ !! ಈ ! (ನೀಲೆಯ ತೋರುಬೇಗ). ಕಾಣದೆನಿಲ್ಲಲಾರೆ | ಕಂತನ ಕರದು ತಾರೆ ||ಅನು|| ಸ್ನ ರನ ಜಾಲೆಯ ನಾಂ | ರ್ತರಿಸಲಾರೆಮುನ್ನ | ಸರ ಕೊಟಸುಂದರಾಂಗನಾ || ಕಾಣದೆ || ೧ || ಸಿತಕರಕಿರಣಂಗ ಇನ್ನ | ಕುತವರನೋಲ್ ಸುಡುತಿರ್ಸವೆ | ಕೃತಿಯೆಕೇಳ'