ಪುಟ:ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ವಯಂವರಂ.djvu/೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಾಳಿ೦ಕ) ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ವಯಂವರ w• • • • • • • • • • vv v • ವಸ್ತು ವಿಚಾ", ಸಂತೋಷರೊಡಗೂಡಿ ಸನ್ನಾಹದೊಡನೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಹೊ ಗುವೆನು. (ಹೋಗುವನು) (ಉಪವನದಲ್ಲಿ ಸಖಿಯರೊಡನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಸಹಿತ ಸುಶೀಲೆಯ ಪ್ರವೇಶ) ಶಾಂತಿ- (ಮುಂದೆಬಂದು ವನಶೋಭೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತ, ರಾಗಾ|| (ಸಖನೋಡುನೋಡು) ದಯಮಾಡಿ ನೋಡುನೋಡುವನವ ಸಾಮಜಯಾನೆ | ನೀರದಸಮತನುರುಚಿರೆಬಾ ಸಾರಸದಳನಮನೆಯೆಬಾ ತರುಣ ತರಣಿಕಿರಣಹೊಣಚ ರಣಯುಗೇಬಾ || ದಯೆ || ೧ || ಅರುಣ ವಾದ ಚಿಗುರಿನಿಂ ಸರಸಕುಸುಮವಿಸರದಿಂ | ತರುಣೀಮಣಿಯ ಮನಹರುಷಕೊಡುವುದು ತಾಂ|| ೨ || ಶುಕನ ದಿವ್ಯಂಗಾನದಿಂ ಪಿಕಳಚಟುಲಸುಸ್ತರಗಳಿ೦ ( ಸಕಲದುಃಖಗಳನು ಬೇಗನಿರಾಕ ರಿಸುವೋಲ್ ( ೩ || ಪ್ರಜ್ಞೆ-ಪ್ರಿಯಸಖಿಯರೆ ! ಫಲಪುಷ್ಪ ಭರಿತವಾದ ಈತರುಲತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಶೋಭಿಸುವುವು ? ಸುಶೀಲ-ವತ್ಸೆಯರೆ! ಇವು ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಶಾಖೋಪಶಾಖವಾದ ಸಂ ತಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪದಗಳಿಂದ ನೀವು ಸುಖಪಡುವಿರೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂ ದಿಸುತ್ತಿರುವುವು. ಇತ್ತ ನೋಡಿರಿ ಸದ್ಗುಣಾಲಂಕೃತರಾದ ನಿರ್ಮಲರ ಹೃದಯ ದಂತೆ ಸರಸೀರುಹಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಮೆರೆವ ಈ ಸರಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆ-(ಪುಷ್ಪಾಪಚಯವನ್ನ ಭಿನಯಿಸುತ್ತ) ರಾಗಾ|| ಶಂಕರಾಭರಣ (ಮಾವಿನತಳಿರಿದುನೋಡಿ) ಮಲ್ಲಿಗಸುಮಗಳು ಇಲ್ಲೆ ಇವೆ) ಫುಲ್ಲಾಕೋಕವುಕಾಬತಿದೆ! ಎಲ್ಲರು ಕೂಡುತಕುಯ್ಯುವನಾವ್! ಪಲ್ಲವರಾಣಿಯರೇಬನ್ನಿ|೧||