ಪುಟ:ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ವಯಂವರಂ.djvu/೮೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


My n v r) ( ೧ ೧ ೧ ೧ ೧>೧>>• • •Arp4 •vvvvvM

ಸನ್ಯಾಸ ಗ್ರಂಥಾವಳಿ [ಪಂಚ • ೧೧೧ ೧೧ ೧೧೧ ಧೃತಿ-ಈತನನ್ನು ನೋಡು, ಮಾಯಾವರೀಶನ ಮಂತ್ರಿ, ಮುರ್ಯ ಮಹಾಪುರುಷರು ಪ್ರಕ್ಷ್ಯ-ಪ್ರಿಯಸಖಿ ! ಸಾಧುಸಜ್ಜನರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವವರಾದ ಈತನನ್ನು ನೋಶಲೊಲ್ಲೆನು. ಧೃತಿಪ್ರಿಯಸಖಿ, ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿರುವಾತನೇ ಸಡನು.' ಪ್ರಜ್ಞ-(ಸಂತೋಷದಿಂದ) ರನಿಗಾ!! ಶಂಕರಾಭರಣ|| (ನಮ್ಮ ಮಾವ) | ಬಲ್ಲಿ ನಾನು, ಜಲಜಾಕ್ಷಿಯಿವನಂ || ಪ || ಶಿಷ್ಟಕಕಂಡರೆ ಕಪಡುವರೆಂದು, ಥಟ್ಟನಬಂದವರ ಮುಟ್ಟಿನಂದಿಸುವ 11 ಲೋ ಭನಜಯಿಸಿದ ಶೋಭನಪುರುಷನು ಡಂಭನಮೋಸಕ ಸಂಭವ ನೈಲ್ಲಂ || ೨ || ಧೃತಿ-ಈತನೇ ವಸ್ತು ವಿಚಾರನು. ಪ್ರಜ್ಞ-0ಗಾ|| ಬೇಹಾಗ್ (ಯಾವರೆಯಷಿಯps) ಕೇಳಿ ನಿವನಸಖಿಯೆ ಜಲಜಾಂಬಕಿಯ ||ಪು ಮತಾ ಪರಪುರುಗುತಿರುವ | ಕೋಮಲಜನಸಂಭ್ರಮವಂ ಕಾಮಿನೀಡಿ ಗ್ರದವಿವರವಂ | ಪ್ರೇಮದಿಂದತಿಳುಹಿಪೊರವಂ ಕೇಳಿ | ೧ | ಧೃತಿ-ಪ್ರಿಯಸಖಿ ಈತನನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಇರುವೆಯು ! ಪ್ರಜ್ಞ-(ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ) || ಮೇಲಿನಮಟ್ಟು | ಆರ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿವನು | ಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತಾಸುಧ್ಯರ್ಯ ರ್ಯನಿಧಿಯು ಭಾಲಸೂರ್ಯಸದೃಶನಿವನ 8 ಕೇಳಿ 8 - 8