ಪುಟ:ಪ್ರಬಂಧಮಂಜರಿ.djvu/೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ವಿಷಯಸೂಚಕ. vii ಶಟ ೧೦ ೧೧ (2) ಶಬ್ದಾಧಿಕ್ಯ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತ იი (c) ಪದಗಳನ್ನು ಗೂಢಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸರ್ವನಾಮಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ವಾಕ್ಯ. ವಾಕ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ: (a) ಶಬ್ದ ಕ್ರಮ ೧೨-೧೩ (b) ಏಕೀಭಾವ: ಇದರ ಸ್ವರೂಪ; ಇದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ೧೪ (c) ಸವತ: ಇದರ ಸ್ವರೂಪ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದು ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಾಕ್ಯ ಬೃಂದ, ಶಬ್ದಾರ್ಥ ೧೫ ವಾಕ್ಯವೃಂದದ ಸ್ವರೂಪ ಲೇಖನಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ, ಅರ್ಧವಿರಾಮ, ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ವಿವರಣ ಚಿಹ್ನೆ, ಗೀಟು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆ, ಅನುಕರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಭಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಲೇಖನಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಬಂಧ, ಇದನ್ನು ಬರೆವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಬಂಧವು ಮೂರು ವಸ್ತು ವರ್ಣ ನಃ ವರ್ಣನೀಯವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ೧೬-೧೮ ೬ 6 ... ? ? :