ಪುಟ:ಬತ್ತೀಸಪುತ್ತಳಿ ಕಥೆ.djvu/೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಭಾಳಲೋಚನ ವಿರಚಿತ ಬತ್ತೀಸ ಪುತ್ರ ಕಥೆ. +++--- ಸಿ ನಿಕ' &↑ 1) )

  • *

ಕೈಲಾಸ ನಿ ಕಸಲಿಯಾವ ಸರಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯ ಪಾರ್ವತಿದೆJಲಾನರದ ಇರಾನಂದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿ ಜಾತೆ ತೆವಳು -೧°ರಾದ ಮಹಾದೇವನ ' ನನಗೊಂದು ಅಪೂರ್ವವಾರ ಕರವಸ್ಸು ಸಿರಸದಿಂದ ಹಂಗೆಯು ರು ತಸಗಲುಗಿ , ಆ ಜನ ವಾಕಿಗೆ ಗರವು ಪು, ನುಚಿತ ದಿಂದ ಇಂತಂದನು. ಅದೆ ' ಪನ-ತಿಯ, ಲಾಲಿಸು ಕವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ೬'ಮಗೆ ತಿವರವಾಗಿರುವಂಥ ಬಿಸುತ ೪ ಕರೆ ಗಳನ್ನು ಆದುದೆವು. ಒ•ನು ಏಕೆ ಚಿತ್ರವು ಕೇಳು ಎಂದು ಹೆಳಿದು ದಕ್ಕೆ ಜಗದಂಕೆಯಾದ 5'TS ನಾಸದ ಸಿರವಿನಿ ಎನ್ನಲಾಗಿ, ಮರನು ಇಂತೆಂದ -- ಕಾಂಟೊ ಜಗೆತದ್ದು ಇರುವ ಉಪಟ್ಟಣದ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಚಂದ್ರಗುಸ್ಕರಾಯನು ಸುಖದಿಂದ ಇರುವು, ತಸಿಗೆ ಪುತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವಾಲಿಕಾ-ಎ ಎಂಬ ಮಗಳು ಬರಲಾಗಿ, ಮಗಳು ದವನಕ್ಕೆ ಯಾದದಿಂದ ಆ ರಾಯನ : 'ಚಿಸಿದನ) ಈ ಮಗಳನ್ನು ರಾಜ 5.ನಾರುಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾದನ ಮಾಡಿದರೆ ತನಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಆತ ಒಬ್ಬ ಎಗಕಾಮಾರಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ ಮುಕ್ತಿಮಂಟೆಲುದಾಗಿ ತಿಳಿ ವನನಾಗಿ, ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ೧೦ರಂದನ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕೆ ವರವಾದಂಧ ಒಬ್ಬ ದ್ವೀಜಸುತನ ನೋಟ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಹೇಳ Y) Q - - - -~-~ ~

  • ಈ ಪೀಕೆರು ಭಾಗವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು,