ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪುಟ:ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಸಂಪುಟ - ೧.pdf/೪೭೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

೪೩೪ ಶರಣಸ್ತೋತ್ರದ ವಚನಗಳು-ಎಳಮಲೆಯ ಗುರುಶಾಂತದೇವ ಸಂ. ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ತೋಂಟದಾರ ಮಠ, ಗದಗ, ೧೯೮೩ ಶಿವತತ್ತ್ವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಂ. ಎಚ್. ದೇವೀರಪ್ಪ ಓರಿಯಂಟಲ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೦ ಶಿವನ ಬಿರುದಾವಳಿ (ಸ್ತೋತ್ರದ ವಚನಗಳು) ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಿದ್ಧವೀರಣ್ಡೆಯ ಸಂ. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಶಿವಣ್ಣ (ವಚನ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ-೩) ಪ್ರ. ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ತೋಂಟದಾರ ಮಠ, ಗದಗ, ೧೯೯೧ ಶಿವಮಹಿಮಾಸ್ತೋತ್ರದ ವಚನಗಳು- ವೀರಸಂಗಯ್ಯ ಸಂ. ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ೧೯೮೬ ಸಂಪುಟ-೧೯ ಸಂಚಿಕೆ-೨ ಶಿವಯೋಗ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಂ. ಡಾ. ಉಮಾದೇವಿ ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ತೋಂಟದಾರ ಮಠ, ಗದಗ, ೧೯೮೭ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಶಿವಾಧಿಕ್ಯಪುರಾಣ-ಬಸವಲಿಂಗ (ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕ.ಅ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಭಾಂಡಾರ, ಮೈಸೂರು) ಶೀಲಸಂಪಾದನೆ ಸಂ. ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ತೋಂಟದಾರ ಮಠ, ಗದಗ, ೧೯೮೪