ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೧೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


.... ವಿಷಯಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಬಸಂಖ್ಯೆ ೩ ರತ್ನ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ರಾಜಕುಮಾರರದಂ ಭಕ್ಷಿಸುವಿಕೆ ೩೬ ಮಣಿವರ್ಮ ಚಿತ್ರದ ರೀರರು ಪರಸ್ಪರ ಅಗಲುವಿಕೆ ಮಣಿವರ ನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾರಿಗಳ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ೩ ೨೮ ಚಿತ್ರವರ್ನ೦ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಗ೦ಧೇಭನಗರದ ಬಳಿ ಕುಂತಳೆಂದೆಂಬ ವೇಶ್ಯಾಂಗನೆಯು ಶೇರುವಿಕೆ ೩,೩೧ ಚಿತ್ರವರ್ಮ೦, ವೇ ಲೈಂ೦ದ ವ೦ಚಿತನಾಗಿ ಕನಕಪ್ರದ ಶಿಲೆಯಂ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಮರಳಿ ಆ ವೇ ಶೃಂಗಂ ಸಾರುವಿಕೆ ....... ೩.೩೫ ೬ ಕನಕಪ್ರದಶಿಲಾನ ಹಾರಾಥ೯೦ ರ ಒಕುವರನು ಕೊಲ್ಲಲೆತ್ನಿ ಸುವಿಕೆ ೩.೯ ಎರಡನೆ ಯಮದೊಳು ಒ ಅವಿ೯ತ್ರ ಶ್ಯ ನುಡಿಯುವ ಕಫ ನಿ.೪ ಚಿತ್ರವರ್ಮ೦ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಪಾದುಕೆಳc ಸಂಪಾಸಿ ಅದೇ ಸೂಳೆಯ೦ ಸೇರುಕ | ೬೯ ಮೂರನೇ ಯಾಮದೆಳು ಆ ತಾ ರೈತ ಸಿ ಏರತ ದೇಳುವರಥ ೩.೫೩, ೧೦ ಚಿತ್ರವರ್ಮ ಮರಳಿ ವೇಶ್ಯಾಂಗನೆಂದು ಸಾರಿ ಅವಳಂ ಮೋಸಗೊ ಬಿಸಿ ರೂಪಾಂತರವಾಗಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಎ.೫೭ ೧೧ ಚಿತ್ರ ವರ್ಮC ಅಣ್ಣನಂ ನೋಡುವಿಕೆ ಸಿದ್ದ ರಸಮಂ ಸಂಪಾದಿಸು.ಕೆ ೩೬೦ ೧೨, ನಾಲ್ಕನೇ ಯಮದೊಳು ಭೂಗನತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಹುಳುವಕಥೆ ೧೬೩ ೧೬ ಚಿತ್ರವರ್ಮ೦ ಕನನ ಚಂಪಕೆಯಂ ಮದುವೆಯಾಗುವಿಕೆ ೪೬೪ ಚಿತ್ರವರಂ ಶಿಲಾರೂಪಳಾದ ತನ್ನತಿಗೆಯು , ಮನುಜಳಾಗಿಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಂದರ್ಶಿಸಲು, ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ತೆರಳುವಿಕೆ ಬೃಹತ್ಕಥಾಮ ಜರಿ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ 2 : { ೩೬೬ ಸ ಪೂ ಣ ೯ ವು ,