ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೧೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಗಿ ಬೈ ಹ ಹಣ ದು ೬ ರಿ ಭೂತಂಗಳು ಇಹವು, ನನಗೀ ಶಾದಮಂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ಶಾಪಾಯುಧ ರಂಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಲಿಯುಗದೊಳು ವಿಕ್ರಮಾ ರ್ಕಭೂಮಿಾಶನೆಂಬೋ ರ ಮಹಾರಾಯ ನುಜನಿಸುವನು ಆತನ ವಶವರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದುಸಾವಿರ ವರುಷಂಗಳು ಆ ಮಹಾ ಪುರು ಪೂನಂ ಪೂಜಿಸಿ, ನಿನ್ನಿ ಶಾಪವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಯಂ ಕೊ೦ದುವದೆಂದಾಜ್ಞೆಂದು ಇತಿರುವರಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರ್ದೆನು. ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಇಂದಿನೊಳು ನಿನ್ನ ಸಂದರ್ಶನವಾದುದು. ಇಂದು ನಾನು ಧ ನ್ಯ ನಾ ದೆನು ಎ೦ದೊರೆದು ಎಲೈ ಮಹಾರಾಯನೇ ನನ್ನ ಮೇ-ಕುಳೆತುಕೊಳ್ಳವನಾಗು ನಾನು ಆ ಮುನಿಯ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯನೆಂದು ವಿನಂತಾವಸಿತನಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಧಿ೯ಸುವೆ ಭೇ 5ಾಳನಂ ಕುರಿತು ಎಲೈ ಛತಾಪ ! - ನು ವಾಟರ್ ಈವನಿಗಿ ನ ತಂತ್ರೋರಾ ಯದ ನಿನ್ನಿ: ಮೆಲ್ಕು ಡಿಗಳಂ •ನು ನ೦ಬಲಾರೆನೆನಲಾಗಿ ಭೇತಾಳನು ನಂಬುಗೆಯಂಪ್ರದ್ರಿಸಲು, ಪ್ರಮಾಣವು ನಾಡಿನುಡಿಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಯ ದ ವಿಕ್ರಮಾ ಕ೯ ವರಂ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ಆ ರಾಜನಂ ತುಕೊಂಡು ಭೂಪಾಲರ್ಸಾದ ಭೀ ತಾಳನು ಕತಯುಗಸಮಯದೊಳು ಶ್ರೀ ರಾಮನು ತಿ೯ಯಂ ವಾನರಾತ್ಮಜಂ ತನ್ನ ಮೇಲೆ:-ಕೆಂಡು ಕೂರದಂತೆ ನಡೆದುಬರುತ್ತಾ ವಿಕ್ರಮಾಕಳ ಕೋಣೀ ಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲೈ ರಾ 23ಾಧಿರಾಜನೇ ಈಗ ನಿನಗೊಂದ ಪಾಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವರು ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಪರಿಹಾರವ ನಿಶೆಸಿರುವೆನು ಈ ತಪೋವನ ತೋಳು ಆವ ಸನಾಗಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಯಗರ ರ್ಪವಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಮದುವ ಮುವಿಯ ಕೃತ್ರಿಮಶಯನಂ ನರಿರುತಿ - ತಂ ನಿಜದ ನು ನೀಂದ್ರನಲ್ಲ , ಆ ಮುನಿಯು ಪೂರ್ವ ದೊಳು ಗ "ಜಾಹ್ಮಣನಾಗಿದು೯ ಮ ಹಾದೇವಿಯ ಕುರಿತು ತರ೦ಗೈದು ಬಾ - ಮ - ವರಗಳಂಪಡದ್ದು ಮಹತ್ಪದವಿಯಂತಾ ಬಾಳ ಕೆಂದು ನಿಶ ಸಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಾರಣ್ಯಮ ಸಾ ರಿ ಅನ್ನಾಹಾರಗಳಂಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮೆ ಕಾಯತ್ತ ಚಿತ್ರನಾಗಿ ವ್ಯಾನಮಂ ನಾಡುತ್ತಾ ಬಸಿ ರ್ಮುಖನಾದ ಕಾಲದೊಳು ಕಥಾ ಸರಿ ಸಾರಾಳವಾಗಿ ಶುಷ ಸರ್ಣ ಜಲ ವಾಯುಗಳಂ ಆತಾರವಾದ ರೋಗನಿರೋಧನಾಗಿ ದ್ಯಾನದೊಳು ಒಹುಕಾಲತನವು ಗೆಯ್ಯ. ಶಂಕರಾರ್ಧಾಂಗಿಯು ಆತನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮುಚ್ಚದೆ ಗರ ನದೊಳು ನೀ ನಿಂತು ತಮಂ ವಡಲು ಯಾರು ನಿನ್ನಿಷ್ಟಾ ಪೂರ್ತಿ ಯಂಮಾ ಡೆನು ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಮಿಂಯಾಳುವ ರಾ ಜೋ ನರ ನೂರುಮಂ.ಯ ಶಿರಂಗಳಂ ಸಿನನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆಯಾದರೆ ಆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವೆನೆಂದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮ೦ ಪ್ರಬಿಸಲು ಕೇಳು ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತದಾಲಿಯಾಗಿ ರಾಜಿ ತಮರೋರ್ವರನ್ನೆ: ನಿನ್ನ೦ದದೆ ಸದೊಳುಶಿಲುಕಿಸಿ ಕರೆತಂದು ಆ ತಗಾಶ್ರಮದ ಮುಂದೆಸಳಿರುವ ಮಹಾಕಾಳಿಯ