ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಒ ಪ್ರೊ ಲೆ. ಪುಟ, ಹ ೧೬. פ - ಗಿ 1 IL L L L LL ವಿ. ಸೂಚನೆ. ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿ ಈ ಆದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇದರಡಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಓದುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಂತೆ ತಿದ್ದಿ ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಸಾಲು, ತನ್ನು, ೨೫ ೧೭ ಪಾನೀಸರೆಂದರೆ ಪಾನೀಸ ಅಂದರೆ ಶತವಧ ಶತ ಪಥ ಬಲಿದಿತ್ತೆಂಬುದು ಒಲಿದಿತ್ತೆ೦ ಬದು ೧೪ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ೧೪ ವಾನರ ವಾನರರು ಕಾಮಮೋಹಿತ ಕಾಮ ಮೋಹಿತಂ ಆಳವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಬೆರಸ ಪಡಿಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸ noo ಆಯಾ ಆಯು ೧o೨ ರಾಜ್ಯ ವಾ ಡಿಳತವು ರಾಜ್ಯದಾ ಡಳಿತವು ಮೊದಲನೆ ವನವಾಸ ವನವಾಸ nom ಎಬ್ಬಿಟ್ಟು ೧೧೦ ಪಿ ಜಿ ಗೆಯ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ೨೬ ನಡುವಳಿಕೆಯ ನಡೆವಳಿಕೆಯ ೧೭೫ ಜೈನರು ದೇವರಿದ್ದಾನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾ೦ಪ್ರರಾಯ ಕರು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕರು ೮೭ ಕಟ್ಟೆಗೆ OFE ಬೀದಿ ದಾರಿ nros ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಹಾಗು ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ - ಅರಸನಾದ ಅರಸನಾಡ 0

  • * 6 ಇ

೧೦೩ ០២ ១ ೧೭೬

೨೩