ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

- ೨-. ಪುಟ, ೨೦೩ - 6 ୭ ୭୭ C ೨೩೬ C 6 ಅ೪೩ ೨೫೩ ಸಾಲು, ಒಪ್ಪು ತಪ್ಪು. 92 ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಿಂದೂ ನಾರ ಬಿಂದು ಸಾರ ೩೨೦-೨೩೦ ೨೩೦-ಕ್ರಿ. ಶ.-೩00 ೧ ಅ೦ಧರು ಅ೦ ದ್ರರು ಪೂಜ್ಯ ( ಹೆಡಿ೦ಗ ) ಕ್ರಿ. ಶ. ಪೂರ್ವ ೧ ಭಾರತೀಯ ಭಾರತ ಶಿಲ್ಕು ೧೮ ಅಣಿಗಿಸ | ಅಣಗಿಸ ೨೧ ಒಬ್ಬ .೧ ಪ್ರತಿತ್ವದ ಪತಿತ್ವದ ೧೩ ಹೇಳಿರುವನಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿರುವದಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿ. ಶ. 6 }ಲ೬ ಇಲಿ 6) ೨೯೭ ೩೦೫ ೩೦೮ ೩.೨