ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೧೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಶ್ರೀಹರ್ಷವರ್ಧನ. ೨೭೩ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೂ, ರಾಜ್ಯಶ್ರೀ ಎಂ ಬೋರ್ವ ಕ ನೈಯ : ಹೀಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು. ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕನೋಜದ ಅರಸನಾದ ಗೃಹ ವರ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು; ಅದರೆ ಗೃಹವರ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮಾಳವದ ಅರಸನಾದ ದೇವರು ಸೃನು ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಗೃಹವರ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರಾಜಶ್ರೀಯನ್ನು ಸಂಕೋಲೆಗಳಿ೦ದ ಕಟ್ಟಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಬಂಗಾಲದ ದೊರೆಯಾದ ಶಶಾಂಕು ಸ್ತನ ನೆರವಿ ನಿಂದ ರಾಣೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಯ ಬೇಕೆ೦ದು ಹ೦ತು ಹಾಕಿ ದನು. ಹೀಗೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಭಾವಮೈದುನನ್ನು ಕೊಂದ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಟದ ರಾಜವರ್ಧನನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಮಾಳವಾಧಿವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆ ಮಾಡಿ, ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ತನ್ನ ಕತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತು ಹಾಕಿದನು. ಇಷ್ಟಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯದಿ, ಶಶಾ೦ಕ ಗು ತನು ಮಿತ್ರನ ಅಭ ಮಾನದಿಂದ ಆತನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೇವಗುಪ್ತನ ಕಥೆಯೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದ್ದಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ದೇನು ? ಶಶಾಂಕಗುಪ್ತನು ಠಾಣೇಶ್ವರದ ರಾಜ ವರ್ಧನನೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕಥೆ ನಡೆಯಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡ ಲೊಪ್ಪಿದನು. ಅದೇ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಭಯ ದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೊ೦ಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿರಲು, ರಾಜ್ಯ ವರ್ಧನನ್ನು ಶಶಾಂಕಗುವನು ಕಪಟದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದನು, ಈ ಮರೆಗೆ ಸಿ೦ಹಾ ಸನವನ್ನೇರಿದ ಒಂದು ಒಂದು ವರೆ ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೦೬ ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವರ್ಧನನ ಆಳಿಕೆಯ ಐಸಿರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಯಿತು. ಶ್ರೀಹರ್ಷವರ್ಧನ:- ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೦೬ ರಿಂದ ೬೪೭ ವರೆಗೆ. ಈ ಸಮಯ ಕ್ಕೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನನು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಕಾಮಾರ. ತಂದೆ ಯಾದ ಪ್ರಭಾಕರವರ್ಧನನು ಮಡಿದನ೦ತರ ಅವನೊಡನೆ ತಾಯಿಯ ಸಹಗಮನ ಹೋದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಪರದೇಶಿ ತನವೇ ಬಂದಿತ್ತು; ಆದರೂ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಇಬ್ಬರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ