ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಹರ್ಷಕಾಲದ ಜಾತಿವ್ಯವಹಾರಗಳು. ೨೭೯ EL ಮಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಬಾಣಭಟ್ಟ ನೆಂಬ ಗದ್ಯ ಕವಿಯು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಹರ್ಷಚರಿ ತವೆ೦ಬುದೂ, ಅವರ ಡೇ ವಿಶ್ವಸನೀಯವಾದ ಆಧಾರಗ್ರಂಥ ಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಯೆನ೦ಗ ಪ್ರವಾಸ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ ವನ್ನ ಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವ, (( ಈ ಕಾಲ ಕಾದರೂ ಭರತಖಂಡಕ್ಕೆ ಶಿಂ ತು ಅಥವಾ ಹಿಂ ತು ದೇಶವೆಂಬ ಹೆಸ ರಿತ್ತು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಜನರುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಣರೆಂಬುವರು ಶುದ್ದರೂ, ಸಾತ್ವಿಕ ರೂ, ಸರ್ವರ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದವರು. ಇವರ ನಿಷ್ಕಲ೦ಕವಾದ ನಡೆ ಬದಲೇ ಈ ದೇಶ ಕೈಲ್ಲ ಬ್ರಮ್ಯಾ ವರ್ತ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಮ್ಮಣರ ದೇಶವೆಂದೇ ವಾಡಿಕೆಯಾ ಬ ತು.” ಬು ನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಆರನೇ ಏಳನೇ ಶತಾಬ್ಬಗಳ ವರೆಗೆ ಬ್ರಾಮ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ದಿಂದಲೂ, ಬುದ್ಧಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಗಾ ರಿಕೆಯಿ೦ದಲೂ, ಒಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭು ಗಳಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದುದು ಬ್ರಾ ಣ ಬಾತಿಗೇನೇ ಭೂಷಣವೆ೦ದಾರು ಅನ್ನಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ? ಯಾವುದೊ೦ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಅನ್ವರ್ಥಕವಾದ ಹೆಸರು ಬಂದಿ ರುವದೆಂದು ಪರದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಕರು ಬರೆದಿಟ್ಟ ರುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಧವಿದೆ ? ಬ್ರಾ ಮೈ ಣರಂತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯ ಹೂಯನತ್ನಂ ಗನು “ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಮ್ಮಣರ ನಡೆಯು ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿಯೂ ಸಾ ರಾ ಅಗಿಯೂ ಇದೆ. ಇವರು ಆಡಂಬರದವರಲ್ಲ. ಬಡತನದಿಂದ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರು. ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜಾತಿಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಗಳ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮೀರದಂತೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಟಿನವರು. ಸಮಾಜದ ಒಡೆಯ ರು ಅವರೇ ಪರೋಪಕಾರ ಭೂತದಯೆಗಳೇ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಗಳು. ಮರನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನವರೇ ವೈಶ್ಯರು. ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡಿಸುವದೇ ಅವರ ಗೊತ್ತಿನ ಹೊರೆ. ಶೂದ್ರ ಜಾತಿಯೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದು. ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದು, ಉತ್ತು