ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೫೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೩೧ ೮ ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸವು. ಮು & ಸಬೇಕೆಂಬುದೊಂದು ಹವ್ಯಾಸವು ಇದೀಗ ಹೃದಯ ಪ್ರದೇಶ ದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಶ್ಚಿತು. ಯಾವ ಜ್ಞಾನಾಮೃತವನ್ನು ಅವರ ಗುರು ವಾದ ಮಹಮ್ಮದ ಪೈಗಂಬರನ ಹಿಂದೂ ದೇಶದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ೦ ೦ದಲೂ, ಹಿಂದೂ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ವರ್ತಕರಿಂದಲೂ, ಕಲಿ ತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾವ ಧರ್ಮವೆಂಬ ಹೋರಿಕೆಯನ್ನು ಹರಿ ಸಿದನೋ, ಆ ಬ್ರಾ ನಾಮೃತವನ್ನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಳಾದ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅರಬ ಸವಿಗಾರರು ಹಿಂದೂ 'ಜನರ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡು ಕಲಿತರು. ಬ್ರಾಮೃ ಣ ರಾದವರಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅರಬ ಶೇಖರು ಇದೇ ಮೊದಲು ರಾಜ ತಂತ್ರ ಶಾ ಸ್ವರ ಮಲಾ ಕ್ಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊ೦ಡರು; ಇಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ತತ್ಕಾ ಲೀನ ಬಗದಾದ ಖಲೀಫರಾದ ಹರುಷ- ಅಲ್- ರಸೀದ ಎಂಬವರು ಹಲವು ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಾವು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಿಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಡೋಲಗಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಮಣ ಸ೦ಡಿತರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅರಬರು ಹಿಂದೂ ಜನರಿಂದ ಆರ್ಯಭಟ್ಟನ ಜ್ಯೋತಿಷ, ಗಣೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಬೀಜಗಣಿತ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ, ಗಾಯನಕಲೆ ಅವೇ ಮುಂತಾದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಕೊ೦ಡದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿ ವರ್ತಿಸಿ, ಅವನ್ನು ಯು ರೋಪದೊಳಗೆ ಹರಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ದೇಶ ದೊಳಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧ, ವನಸ್ಪತಿಗಳ ಬ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆಂದು ಹಿಂದೂ ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಒಯ್ಯಕು. ಅರಬಾನದಂಧ ದೂರಿನ ದೆಶದಿಂದ ಹುರಿದುಂಬಿದವ ಕಾದ ಅರಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಞಾನಪಡೆಯುವ ಲಾಲಸೆಂಬoದ ಬಂದು ಹಿಂದು ನ್ಯಾನದೊಳಗಿನ ಬೌದ್ಧವಿ ಸಾರ, ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ ಕಲೆತು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ತಕ್ಷಶಿಲೆಯ ವಿದ್ಯಾ ಲಯವಂತೂ ಬಗರಾದ ಅರಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡು ಮನೆ ಹಿತ್ತಲ ಮನೆಯ೦ತಾದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಮುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು.