ಪುಟ:ಭಾರತ ದರ್ಶನ.djvu/೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೩೯ ೩೯೮ D . ೪೦೮ ೪೩೩ ೪೩೭ ರಕ್ $

  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಾಸನ ಭಂಗ & ಪರ್ ಹಾರ್ಬರ್ ನಂತರ : ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸ

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ೮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಮನ .... * ಆಶಾಭಂಗ ೧೦ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಭಾರತ ಬಿಡಿ ' ನಿರ್ಣಯ .... ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦ : ಪುನಃ ಅಹಮದ್ ನಗರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ೧ ಘಟನಾ ಪರಂಪರೆ : ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಕೋಟೆ : ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿಮೂರು : ೧೯೪೪ ೨ ಎರಡು ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು : ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ 4 ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಪ್ಲವಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದಮನ ೪ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ .... ೫ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ .... ೬ ಭಾರತದ ರೋಗ : ಕ್ಷಾಮ .... ಭಾರತದ ಕಾರೋನ್ಮುಖ ಶಕ್ತಿ ೮ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ .... ಧರ್ಮ, ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಯ ? ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕಾರವೇ ಅಥವ ಸಂಯೋಜಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕಾರಗಳ ಸಡಿಲು ಕೇಂದ್ರವೆ ? ೧೨ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ರಾಜಕೀಯ : ಪ್ರಪಂಚ ಆಕ್ರಮಣವೇ ? ಅಥವ ಪ್ರಪಂಚ ಸಂಸ್ಥೆಯ ? ಅಮರಿಕಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸೋವಿಯಟ್ ರಷ್ಯದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ೧೩ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ... ೧೪ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ : ಜನನಗತಿಯ ಇಳಿಮುಖ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಷಣೆ ೧೫ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶ ೧೬ ಉಪಸಂಹಾರ

  1. 0 11

೯ J C ಕೆ. ೪ ೬ 1 1 1 1 ೫ ೦ ೫೦೫ ಹಿನ್ನುಡಿ ೧೬ ಇಲಾಹಾಬಾದ್ : ಡಿಸೆಂಬರ್, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು: ೧೯೪೫