ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೦೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವೇರಿ ೯೧ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ಉಡಿದು ನೂಗನನುಬದ್ಯಾಶಂಗಳ | ಮಡಿದು ಮುಂದೇಆದ ಸರಧಿ ಹೊಡೆ | ಗೆಡೆದುಂ ಗಾಲಿಗಳಿರ್ಫೋಳಡೆದುಂ ಕವಚಂಗಳೆ ಸಂರುಂ || ಎಡಬಲದವರ ದುಂ ಎಲುಗಾಯಂ | ಎಡೆದುಂ ಬಿಡದೆ ಚಲಮನಾರಧಿಕರ್ | ಕಡುಗಲಿತನಮಂ ಕೈ ಮೆದೆಚ್ಚಾಡಿದರಸು ಕಳವನ್ನೆ ವರಂ || ೪೫ ಈದಂದದಿ ನಾಲೈ ಆದ ವರೂಥಿನಿ | ಕಾಯದ ಹಾಹೆ ನೊಗಂ ವಡವಿ ಚ | ಜ್ಞಾಯಮನೋವದೆ ಕುಮ್ಮರಿಗಡಿದಂದದಿ ಬಿಣಿ ಕಾಣುತದ | ಆದುತಿಯಿಂದ ನೆಲೆಯೊಳೆ ನಲಸಿದ | ಜೇಯರೆನಿಪ ಜನತಾಧಿಪತತಿ ನಿ | ರಾಯಸದಿಂ ತಮ್ಮದು ಚತುರಂಗಬಲಂರಕ್ಷಿಸೇ ಆದರು || By ಅಂತಕಚಕ್ರೇಶ್ವರನಂತಃಪುರ | ಕಾಂತಾಜನದಡಿಮೂಡಲೆನುತ ಕಡು | ಸಂತಸದಿಂ ಧುರಧರಣಿ ಸತಿ ಸಲವಲತಗೆವಡಲವನು || ತಾಂ ತಾಳಿದಳೆನಲು ಮು°ದು ರಕು | ತಂ ತವೆ ಪೊರೆದು ಮಹಾರಧಚಕ್ರದ | ತಿಂತಿಸಿ ಬಿ,ಾ ಕರಂ ಕಸೂಪ್ಪಂಬಡೆದುದು ಸರಕಲಿಸಿ ||೪೨ ಸುರಸಮಿತಿಯುಮಸುರವಜವುಂ ಪಿರಿ | ದುರವಣೆಯಿಂ ಕಲಹಂಗೈವಂದದಿ | ನೆರಡುಂ ವಾಹಿನಿಯಳ ತಂತಮ್ಮಯ ಮೆಯ್ಯಾ ವಿನೊಳಿರ್ಸ || ಉರುತರಭುಜಬಲಶಾಲಿಗಳೆನಿಸನು | ಚರವೇತಂಡ ತುರಗರಥಬಲವಂ | ಭರದಿಂದೊಡವೆರಸಿ ಕರಂ ಕೂಪದಿನೇಣದರದಟಂಗ |tv ಒಂದು ಬಲಮನೊಂದು ಬಲಂ ನೂಂಕದೆ | ನಿಂದುದಿಯುತ್ತಿರೆ ಕಾಣುತುಮರ | ವಿಂದಸುಕೃತೀರ್ತಿಯು ಪಕ್ಕದ ನಾನಾದೇಶಾಧಿಪರ ! 3. ನೆಆ, ಕ! ಸೇwದುದು. ಗ!! • • • •

-~ ~ ~ amana-- 4 ಪತಿ ಗ!