ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೨೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನವಕಾಂ ••••••• ಧೂಪದ ಧನಶಲಾಕ ತವvo | ದೀಪವಳ ತುಜುಗಿದ ಪಸುರ್ಗ೦ಭವ | ದೇ ಈ ತೀಪಿದ ಸಂಪಗೆ ಮುತ್ತಿನ Vಂಬಣವಲರ್ಜೆಂಪಂ !! ರೂಪವತಿಯರುಲುಹೇ ಕಳಕಂರಾ | Yಪಂ ಪಂದಲೆ ಪಲ್ಲವತತಿದನ | ಲಾಪುಸ್ತಪ್ರಮಾದವನಂಬೋಲಿ ಸೊಗಯಿಸಿತಾಸದನಂ | ಎಳವರಯದ ನೀಯರೂಲವಿಂ ಕ | ಸ್ಕೊಳಪಂದದಿ ಕಟ್ಟುವ ಲಂಬಣಗಳ | ಹಳಹಳಹಳಳನೆಸವ ಹಳದಿಯ ಹರಲೋಳೆ ಮತಕಗಳ || ಬೆಳತಿಗೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದುಣ್ಣುವ | ಬೆಳಗು ಸರಿದು ಪೊಳಯುತ್ತಿರಲೆಸದುದು | ವಿಳಸದೃಢರದ ಮೇಗಣ ಸೂತ್ರವು ಎಂಬಂಧದೊಳು || ೧೦ ಮಂಗಳನತಿ ಮರಕತಮಣದೂರವಿಂ | ಸಿಂಗರಿಸಿದವೂಲಸವ ಪೊಸಜಾಗದ | ಜಂಗುಳಿಯಿಂ ರತಿದುಭಿಷೇಕದ ಕೊಡನನಲೆಸವೈರಣೆಯಿಂ || ಆಂಗಭನಾಥರಿಯಾಕರ್ಷಣಮುಖ | ಮಂ ಗಲವಂದು ಮಿನುಸ ನವಮದ | ಸಂಗಡದಿಂ ಸಲೆ ಸೊಗಯಿಸಿದತಾ ಮದುವೆದು ಮಣಿಸದನಂ ||೧೧ ಬೆರಲುಂಗುರದ ಬೆರಕೆವಣಿಗಳ ರುಚಿ | ಸುರಧನುವನ ಪೂಳು , ಕಂಕಣರುತಿ | ಮೊರೆಯಲಿಕಿವಮೊಗೆನೆ ಘನಕುದುರೊಸೆದು ಚಳಯಂಗುರವ| ಪರಿಮಳಜಲದ ಹಲವು ಪನಿಯರಳೆ | ಕರಶಾಖಾನಖದು ರುಚಿ ಬಂ | ಧುರವಾದುದು $ತಳವಳ ವಿನಗುವ ಮಿಂಚಿನ ತಜನಾಗಿ | ಕತ್ತುರಿಯಿಂದನುಮಾಡಿದ ನೆಲದೊಳಿ | ವೃತ್ತ ಪಯೋಧರೆಯೊರ್ವಳೆ ಸಂತಸ | ವೆತ್ತು ಮಸೆದ ಊರುಗರಿo ರೇಖಿಸಿ ಬಿನ್ನಣದಿಂದಲ್ಲಿ 11 - - -- - - --


---------------

$, ತನಿ ಖ