ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೩೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯ QM vvvvvvvvvvvvvvva » » » ಪಲವಣ್ಣ ದ ಮಾವಸೆಗಳ ಪದ | ಸೆಲೆಯಾಸಿಂಧುಸುದತಿ ಕೈಗೈಯಲಿ | ಜ್ವಲಿಸುವ ಪಂಚಮಣಿದು ಹಚ್ಚಂಬೋಲಿ ಕಣ್ಣೆ ವಿರಾಜಿಸಿತು | ಕಲಕುಸುಮದ ಜಂಗುಳಿಯಿತrಡಿಯೊಳ | ಗಿಳಯ ಭಕುತತಿಂತಿಣಿಯಾತೀರ್ಧವು ! ನೋಲವಿಂದರ್ಚನೆಗೆಂದದಿನತಿರವnಂದಾದುದು ರ್1 ಹರನಗಲಲದೃವಿಸಿದ ವಿರಹದ | ಎರಿದುಂ ಕಿ ಅದೊಳೆ ಪಲವಗಲುಂ | ಪರಿಯಲಿ ಪುಟ್ಟದ ಘನಗಾಂಧಶ್ರಮದಳುರ್ವ ನಿದಾಳದೊಳು || ಉರಿವ ಬಿಸಿಲ ಬಿಂಕೆಯೊಳಂಗ | ೪ರದುದಯಿಸಿದಾಸ್ಪೋಟಕಮೆನೆ ಬಂ 1 ಧುರವಾದುವು ಭಾಗೀರಧಿಯೊಳಗುವ ಬೊಬ್ಬುಳಿಕೆಗಳು 1೧೦ ಕರವೇ ಕುರ್ಗಂಬಿಡದ ಚರಿಸುತನ | ವರತಂ ಬಿಡದೆ ಕುಜಾತಿಸಮಿತಿಯುಂ | ಪಿರಿದು ತಟಸ್ಟಂಮಾಡಿದ ದಾರುಣ ವಸ್ತಾಪವನು | ಪರಿಹರಿಸುವೆನೀನೆ ದಿನೆನುತ ಕ || ಮ್ಮರಿವಿತುತ್ತುಂಗಕಲೆಗಳಿ೦ | ಭರದಿಂ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿವ ಎಚ್ಯುತಿಬಂಧುರವದತ್ತು || ೧೧ ಬೆರಲುದ್ದದ ದಂಟುಡಿದ ಕನಕಗರ | ಸಿರುಹಲಸತ್ಕರಕವೊಂದು ತೆಂ | ಬರಿದು ವಿರಾಜಿಸಿದತ್ತಾವರ್ತದ ನಟ್ಟನಡುವೆ ನಿಂದು || ಪರಿರಂಜಸತಿರ್ಸಾ ಜಲದೇವತೆ | ಯರ ಪಜ್ಜಳಿಸುವ ಸಾಣಿತಳದೊಳತಿ ! ಭರದಿಂ ತಿರುಗುವ ಪೊಸಪೊಸೊಗರಿಬು ಸರಿಯುಂ ಪೊಸಯಿಸುತ ೧೨ ನೀರಂ ತರಲೆನುತವೆ ಎಂದಾಕಾ | ಊರೂರ ಕುಟುಂಬನಿತಂಬಿನಿಯರಿ | ತೀರಂಬೋಕು ಮೊಗೆಯು ಬಾಗಲಾ ಆಗಳ ಕರದ ಕೊಡನುಂ ||