ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೩೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೫ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, • • • • • •vvvvvvvvv vv vvvv •••• ತಾಂ ತಳದೊಂದು ಮಹಾನಂ ತ | ದಂತಿದು ಸೀನನಿತಂಬಂಧಿಬಿಡಿದಿನಿ || ಸುಂ ತಡೆಯದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಗಾಧದ ಕಡೆಗೆ ಒಯಿತ್ತು | ಕರಗುವ ಕರಿಯ ಮುಗಿಲ ಕೊನೆಯೇ'ದ | ತರಣಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗುಂದದಿ ಮದ | ಕರಿದುಂ ಮಸ್ತಕವೇಆದ ಮನುಬೇರನುಂ ಮಡುವಿನೊಳು !! ಭರದಿಂ ಮುಟ್ಟಾಗುತ್ತಿರಲಿರ್ತಡಿಯೊಳೆ | ನೆರೆದ ಜನದ ಕಲಕಲನಾಸಂಚೆಯೋ || ೪ರದೆ ಸಲುಂಬುವ ಪಲವುಂ ಪದ ಸರಿಯೆನಿಪ್ಪಿದುದು || ೦೩ ಉಗ್ರ ಮುಖದ ನಕ್ತಂ ಪಿಡಿದೆ ದು ದು || ರಾಗ್ರಹದಿಂ ತನ್ನಂ ತಂತಿಯು | ನಗಾಗಾಧದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ್ ತಿಭರದಿಂದ ತಪ್ಪು !! ನಿಗ್ರಹಕಂದಿನಿಸಗಿದುದೆ ಬಲಿಕೇ | ಕಾಗ್ರಹೃದಯನಿಜತತ್ತ ನರನಾ | ಥಾಗ್ರಣಿ ಜಲಕೇಳೀಲಿಲೆಯೊಳೊಸದಿರ್ಪಂದದಿನಿರ್ದ೦ || ಅದೆ ಮುಗಿ ದನದೆ ನುಂಗಿದನರಸಂ | ನದಿಯ ಮಹಾಗಾಧದದೊಳನುತಂ ಕಡು | ಬೆದರ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲರೆರ್ದೆಗೆಟ್ಟ5 ಕೆಲರ ತಲಗೆಟ್ಟರ್ ಕೆಲರು ! ಅದಿರ್ದರ್ ಕೆಲರರ್‌ ಕೆಲರೋವದೆ || ಗದಗದನಂ ಕೊ೦ಡರ್' ಕೆರಗುಲಿ | ಬಿದಿಯುಂ ಬೈಯುತುಮಿರ್ದರ್ ಕೆಲಾಡಳಂ ಪೊಸೆದರ' ಕೆಲರು 1o ಮಡುವಂ ಪುಗಲೆಳಸುವ ಮಾನಿನಿಯರ್' || ಹಿಡಿದಲೆ ಶಿಖಮುಖಮೊದಲಾದವmಳ | ಗೊಡಲಂ ಬಿಡಲುಜ್ಜುಗಿಸುವ ಲೆಂಕರ' ನೋಡಲೊಡನೆ ಮರ್ಧೆ || ವಡುವ ಸಹೋದರರರುಹುಪಮಂ | ಪಡವಳಸುವ ಮುನ್ನ ಮಹಿಪಾಲಂ | ಕಡುನೀಲಂ ಪುಗುವಾಗಳ ಸಂದಣಿಸಿದರಾಕಟಕದೊಳು || ೦೬ $ ಬಿಡದಿ ಖn

  • ಗಾಪಂ,