ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವೇರಿ Mo v /y , , ,

ಶ್ರೀಮದ್ದು ಇಸಂಯುತಗುಣಭದ ! ಸ್ವಾಮಿಯು ವಿದಕವಿಪರಮೇ | ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಾಹುಬಲಿಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನು ತರೆನಿಸಕಳಂಕ | ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೈಮವಡೆದ ಜಿನಸೇನ | ಸ್ವಾಮಿಯು ನಿರ್ಮಲತರಪೂಪದ | ಸ್ವಾಮಿಯ ಪದಮುಂ ನೆನೆದು ಬಡಿಕ್ಕಿಕಾವ್ಯವನುಸಿರುವೆನು ||v ವಿಲಸದಮಲವಾಗುಚಿಯಿಂ ಭವ್ಯಾ | ವಳಿಯು ಮನದ ಕಲೆಯುಂ ಕದಲಿಸಿ | ಬಯೋಳ್ಳುವಲದುಕಾನಂದಮನೋದವಿಸಿ ಲೀಲೆಯೊಳು || ತೋಳಪ ದಯಾಂಭೋನಿಧಿಯುಂ ಪೆರ್ಚಿಸಿ | ಯಳವಿಗಳಿದ ಸತ್ಪಧದೊಳ್ಳರಿಯಿಸು | ವಲಘುಗುಣಪ್ರಭೇಂದುಪದಂ ನಮ್ಮ ಸರಿರಕ್ಷಿಸುಗೆ !!r / ವಿವರಿಸಲಾಮುನಿಪು ವನ ತನೂ | ಭವನಾಶ್ರುತಮುನಿಯ ವರಪರಂಪರೆ | ದುವರೊಳು ಮುತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕು೦ ಸಂಘದೊಳೆವದೆವಾಚರಿಪ || ಭುವನಾಗ್ರದ ಸುಖಸಂಪದಕಿಚೈ | ಸುವ ಚಿತಂಬಡೆದು ವಿರುಜೆಸ ಮುನಿ | ನಿವಹದ ಪದಪಂಕಜಕೆಂಗುವೆನಾಂ ಸಮವಸುಳೆಯಂತೆ | ೧೦ ಜನ್ನನ ಜಾಣೆ ಮಧುರನ ಮಾಧುರಂ | ರನ್ನನ ರಸಿಕತಂ ಗುಣವರನ | ಬಿನ್ನಣಮಾಶ್ರೀವಿಜಯನ ಬಗೆ ಸುಜನೋತ್ತಂಸನ ರೀತಿ !! ಹೊನ್ನನ ಹೊಸದೆಸೆದು ನುಡಿ ನೇಮಿಸು | ಕನ್ನಡದೊಳ್ಳಭಿನವಪಂಪನ $ ಬಗೆ | ಕೃತಿಗೆ ಏರಿದುಂ ಸೇಂಗೆ ನಿರ್ವಿಘ್ರ ತೆಯಿಂ || ೧೧ ದ್ವಾರಾವತಿಯು ಪುರಾಧೀಶ್ವರಲ | ರಮಣಾನ್ನದ ಚೆಂಗಾಳ್ಯ ಮಹೀ || ನಾರೀಧವನಿಜಸಚಿವರುಚಿರಕುಲದುಗ್ಗಾಂಭೋನಿಧಿಗೆ || S ರಸ | ಮೆ. ಗ