ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೪೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೩೦ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• ತಳುವದಗನ್ನ೦ ಪಾನಂಮಾಡಿದ | ಜಳಭಾಂಡಾಗಾರದ ನಡುವೆ ಕರಂ | ತೊಳಗುವ ಮೈನಾಕಮಹೀಧ್ರದ ಮಣಿಶಿಖರದ ಮಾಯೊಳು || ೩೧ ಬತ್ತಿದ ಬಿ ಟಿಯೊಳಗಡೆ ನಡೆದು ನೃ ! ಪೋತ್ಯಂನಂ ಮಣಿಮಸ್ತಕವೇದ | ಮತ್ತಗಜಮುನುರುಮುದದಿಂದ್ರಾಪೊಸಿಬಜ್ಜಿಗದ ರ್ಗಾ೮ || ವೃತಸ್ತನದುನ್ನತಗುಣಭೂಷಣೆ | ಸತ್ತಿದವನ ಪಂಕನನಡರ್ದೊಲ || ವೆತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಮಡುವಿನ ಸೆಳೆನೀರೀತನಾಯು || ೩೦ ತೊಳಗುವ ಶುಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಮುನ್ನಿನ ರೂ | ಪಲಿದು ಬಲ-ಕ ಬಲ್ಮಣಿದಪ್ಪಂದದೆ | ಸೆಳೆನೀರಾವಡುವಿನೊಳವರಿರಲಿ ನೋಡುವ ಸಮಯದೊಳು || ತಳತಳಿಸುವ ತನುರುಚಿಯಿಂ ನೆಟ್ ಕ || ಸ್ಕೊ ಳಿಸುವ ಸುಂದರ ಮನನುಕರಿಸುವ | ಲಳನಾರೂಪವದಾಯಿತ್ತಾಪಿಸವಂದನೇವಗಂ || ೩೩ ಎಳಾಂಬೋಣಕಣ ಬಿಸವಲ್ಲರಿ ತಳಿ ! ನಳಿನಂ ಮುಖಮವಳ ಕುತಂ ತರೆ | ವಳಿ ಮಳಲೊಟ್ಟ೮ ಕಟ ಕೂರ್ಮಂ ಪದಮಾಸವಸೆ ಬಾಸೆ || ಸು ಸುಲಲಿತನಾಭೀವಲಯಂ ಬೋ | ಎ9ಕೆ ಪರಡು ನೀ ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲಾ ! ೦೪ತತರಂಗಿಣಿ ಕಡುಚೆಲ್ಲಿ ಕೆಯಂ ತಳೆದ ತರುಣಿಯಾಯ್ತು ||೩೪ ಚಂದ್ರಮುಖಂ ಚಟುಲಚಕೋರಾ ಮೈ | ಗೇಂದ್ರಲಸನ್ಮಧ್ಯಂ ಮೃದುಪಲ್ಲವ | ರುದ್ರತಳಂ ರುಚಿರಾಧರವಂಗೋದನಕರವಲ್ಲದು || ಮಂದ್ರಸ್ವರವತಿರಂಜಿಪ ಕಾಲಂ | ಸಾಂದ್ರವಿಲಾಸಂ ಕಣ್ಣೆಸೆಯಲಿ ಮನು | ಜೇಂದ್ರನ ಮನಕಚ್ಚರಿ ಪೆರ್ಟರೆ ಜಲಜಾಯೆ ಸೊಗಯಿಸಿದಳು ||೩೫