ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೫೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


8 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, wwwwwwwwwwww• • • • •v vv vvvvvvvv ಬೀಡಂ ಬಿನದದಿ ಪೊಕ್ಕು ಸುಲೋಚನೆ | ಗೋಡಿ ಮನೋರಾಗನಂದಿನ ಪಗ | ಲೋಡಿ ಮಗುಅನ್ನ ಬರಂ ತಂಗಾತೀರದೊಳಿರ್ದು || ಮೂಡುವ ಮುನ್ನ ಸತಿ ಬಿಂಬಂಗರ | ಸಾಡಂಬರದಿಂದೆ ನಡೆದನಾ | ನಾದnಯಂ ನವಿಂ ತನ್ನ ದು ಹಸಿನ ಪುರವಿರಳಾಗಿ |೪೫ ನಾಡ ಸಿರಿಯನೀಸುತಂ ಕಮೇಳ | ಕಾಡಂ ಕಾವ ಕಮಲಲೋಚನೆಯರ ! ಗಾಡಿಯುನೀಕ್ಷಿಸುತಂ ಪ್ರಿಯದಿಂ ಸರಭ್ಯಶರಾಸನನಾ || ಆಡುಂಬೊಲವೆನಿಸಾರಮೆಯೊಳಗಡೆ | ಮಾಡುತ್ತಿರ್ಪ ವಿಟವಿಟರಂ ನಗೆ | ನೋಡುತ ನರತಂದಂ ತದಾಜಶಶಾಂಕಂ ನಿಜಪುರಕ {೪೬ ಬಂದವನವನೀಶ ರಚೂಡಾಮಣಿ | ಯದುಕುಲದ ರಾಜಂ ಜಯಭೂವರ || ನಂದಾವೊಲ ಪುರಂಧಿನಿಕಾಯಂ ತತನ್ನಯ ಮೊಗದ || ಮುಂದ ಮುಸುಕಿದ ಫಣಿಯುಂ ಬಿಸ ಟೆ | ಯಂದತ್ತಾತುರದಿಂ ಬೀದಿಗಳೊಳೆ ! ಮುಂಬೈಸಿದ ಜನಮಂ ಕಂಡಿನಿಸುಂ ಸುಳಿಯದ ನೋಡಿದರು ||೪೭ ಬಿಳಿಮೊಗದಬಲೆಯರುರದಿಂದೆ ಸ | ಡಿ ಸೆಬಂಗೆತ್ತದೆ ಕಟಯಿಂದೆ ಕ | ಬಲ್ಯ ಕನಾಂಚಿಯುನೋಸರಿಸದೆ ಜಗುಲಿಂದುಗೆಯಿಡದೆ || ನೇ ಮುಡಿಯನೋವದ ಎಬಿಕಾಚಾ | ಗಿಲ್ಯಾಡದ ಕಾಪಿನವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ | ನಿಲ್ಲೆನೆ(?)ವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನವಮನಸಿಜನಿಭನ | 8v ರಂಗುದುಟಳು ರಾಜೇವಾಂಬಕದೆಳ 1 ದಿಂಗಳಣಿಯ ನವೀನಲತಾಂಗದ | ತೇಂಗಾಯೊಲೆಯ ತೊಳಪ ತೆಳಸಿರಸಂಜೆವಸುಳೆನರನು ||