ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನಪಕಾರಿ, • • • • • • • • ••••••••• ಎಲ್ಲವರಾದೊಡಮೇನೊ ಕರ್ತಾ | ಮಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲದೆ | ಸಲ್ಲದು ಸರ್ವಗೆ್ರನುತಂ ಮುತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯರೊರೆದ ಕೃತಿಯಾ | ಸಲ್ಲಲಿತಮನೇನೆನ್ನದೆ ತಮ್ಮಯ | ಬಲ್ಲತನವನೇ ಮwವಣ್ಣಂಗಳ | ಬಲ್ಲತನದ ಬಾಯೊಳು ಬಳಹರಿ ಬಲ್ಮುನಿಸುಗಳೆದು ಹೊಗಲಿ ||೧೭ ಒಂದೇ ಬೀಜದೊಳೆಂದೇ + ರೂಮಿನೊ | ಳೊಂದೇನೆಲದೊಳಗೊಂದಿ ಬೆಳೆದು ಕಲ | ವೊಂದಳೊಡನೆ ಬೆರೆದು ಬೇವೊಳ್ಳಸಂತೆ ಮೃದುವನು || ಬಂದದ #ಖರಮುದ್ದ ದಿಕೆ ಸಜ್ಜನ! ರೊಂದಾಗೊಗೆದು ಬಳೆದು ಖಳಗುಣಮನ | ದೆಂದುಂ ಬಿಡದಿಹ ಕಲುಹೃದಯರ್ಗಾನವಿರತವಂಜುವೆನು ||೧v ಸುರಭಿವಿಲೇಪನಸುರುಚಿರರತ್ನಾ | ಭರಣವನತಿಗಳೆಯಿಸಿ ತಲೆಯೊಡೆಲು | ಗುರಳವಲ್ಲೂವೆಗ ಶನ ಸಾಮೀಪ್ಯಂ ಬಡೆವಂತೆ || ಸರಸಕಲಾವಿದಸಜ್ಞನರಂ || ಪೊರೆಯೊಳ್ಳಿ ಲಲೀಯದೆ ಪಿರಿದುಂ ತಾ | ಮರನುಗಳಂ ಬಿಡದಿಹ ದುರ್ಜನಸಂತತಿಗಾನಂಜುವೆನು |ರ್೧ ಬಂದಿರ ಪರಿಣಾಮವೆ ಮನೆಯೊಳಗ | ಕ೦ದಿರನುವೆ ಮಕ್ಕಳು ಪದುಳವೆ ನೀ | ವೆಂದುಂ ಬಾರದವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಿ ಕರುಣದೋಳು !! ಎಂದು ವಿನಯವಚನಮನೆ ನುಡಿದು ಬಗೆ | ಗೊಂದಿದ ಕಾರಮನಿನಿಸುಂ ಬಿಡದ | ಣ್ಣಂದಿರನೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುನ್ನೆಸಗಿದ ಪಾಪದ ಫಲವೈಸೆ || ೨೦ ವರತೀಕ್ಷಾ ಸಚ್ಚಿದಿತರಾದೊಡ | ಮುರುತರಸಜ್ಜನಸಮುದಾಯಂ ಭಾ | ಸುರಸದ್ದು ಣನಿಕುರುಂಬಮನಿನಿಸು ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯದೊಳು || + ನೆಲದೊಳ 1 ಗೊಂದಿ ಬೆಳೆದು ಫಲವಾಗಿ ಎಳಿಕ, ಕ | * ಖಳ, ಕ||