ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಏಕಾದಶ ಸಂಧಿ. -'0:--- ಸೂಚನೆ | ಬಂದ ವಸಂತದೂಳಯ ಎನಃ ನಿಜ | ಸುಂದರಿಯರು ಸಹಿತನುರಾಗದಿ ನವ | ಕಂದರ್ಪ ಜಯಭೂಪತಿ ವನಜಳಕಳಿಯೊಳೊಪ್ಪಿದನು || ಮೊತ್ತಮೊದಲೆ ಮೊಗಗೆರಿಸಿದ ಹಿಮರುಜೆ 1 ಯೋತ೦ಬವನ ಸುತಂ ಮೆಯೊಳೆ | ಪತಿ ದ ದರ್ದುರವುಂ ಪವಡಿಸುತುದಿದೆ ಲೆದಲೆಗಳು 1 ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರನಿರದೊರವಿಸುತೂದುವ | ಮತ ನೆಲರ ಮರ್ದೊ ವನಪಧಿ | ಗುತ್ತಮವೈದ್ಯಲ ಬರ್ಸಂದದಿ ಬಂದೆನೆದುದು ನವಚೈತ್ರಂ || ೧ ಅನುರಾಗವನೋದವಿಸುತಂ ಕುವಲಯ | ಕಿನಿವಿಲ್ಲಿಂಗತಿಹಿತಮಂ ಮಾಡುತ | ಘನತರಸಂಮದಮುಂ ನಮುನಿಸುತ ವನಪಧಿಸಂತತಿಗೆ || ಮುನಿದು ತೊಲಗಿದ ವಿವಿಟಸವಿತಿಗೆ | ಯುನನುಂ ದುಃಖಮನಾಗಿಸುತಂ ಸಂ || ಜನಿಯಿಸಿದುದು ಟೈವಾತೃಕಮಂಡಲದಂದದಿನಾಚೈತ್ರ' || ರಾಗರಹಿತರಿಲ್ಲಿರ್ದೊರ ತೊಲಗಿ ವಿ | ಯೋಗಿಜನಂ ಪುಗವೇಡನುದಿನಸಂ | ಭೂಗಂಗುಂದದವರ್ಬಿಡಬೇಡೀವಾತಂ ಮೀದೊಡೆ || ಪೂಗರಂ ಮುನಿಸಂ ಕೊಂದು ಕರಂ 1 ಕೂಗದೆ ಬಿಡನನುತವೆ ಸಾವಿಲೆ | ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಗಿಲನುತುಲಿದುವು ತದನಚೂತವನೇ || ತಳಿರಾದುದು ತರುಣಾಶೋಕ ಪೊಸ | ಕYಕೆ ಕವಲು ದು ಮಾಮರದೊಳೆ ನೀ6 | ತಿಳಿದುದು ಪೂಗೋಳದೊಳೆ ದಾಂಗುಡಿ ತೊಆದುದು ೪ಥಾ'ಯಳು !!