ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೭೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


hto ಕರ್ನಾಟಕ (ಸಂಧಿ, ಒಂಒಂಒಂಒ•••••••••••••••••••• ತೋರಮೊಲೆಗಳೊಪ್ಪಂಬಡೆದುವು ಸಂ | ಧ್ಯಾರುಚಿಯುಂ ಪೊಳವೆಳಗಲೆಯಂ | ಸೇರಿಸಿ ತಳತಳಿಸುವ ಹೊಸಹೊನ್ನ ಜವಳಿವೆಟ್ಟಿನ ತುದಿ ೪೯ ಎಳಸಿ ಕರಂ ಪ್ರಿಯತಮನೋವದೆ ಜೀ | ರ್ಕೋವಿಯನೊತ್ತುವ ಪದದೊಳೆ ವೆದರಿ | ದೆಳೆಯಳ ಮುಡಿಯುಂ ತಾಗಿ ಎಬಿಕ ಬೆಂಎಯೋಳೆ ಜಳಧಾರ || ಇವ ನಮದುದೊಳಗಿಂದಿರೆಳುಗನ | ತೊಳಗುವ ಏಲಿದ ಪಯಿಗೆಗಿದ | ಪಳಿಕುಣಿದು ದಂಡಂಭೋಲೆ ಕಣ್ಣ ತಿರಂಜನದಾಳದುದು | ೫೦ ಫೆವಿಳಸದ್ವಿಮಲಾಬ್ಬದ ಕಳಿವಿಂ || ಕಳದೆಸೆವೆಸಳ ನಡುವೆ ತನ್ನಯ ಕರ | ತಳದ ಧುಡುಂyವೊಂದೇಮಲಾಂಬುಕಣಂ ಬಿಟ್ಟು || ತಳತಳಿಸುತ್ತಿಗೆ ತರುವುದೊರ್ವ ೮ || ಸುರುಚಿರಶು ಯುದರದೊಳೆ ಜನಿಯಿಸಿ | ಬೆಳಗುತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಲುದ್ಯೋಗಿಸಿ ಲಭ್ಯವಡೆದಳಾಗ || ೫೦ ರಾಕೇಂದುವಿನಂದದ ನಿಜವದನದ | ನಾಲತಾಲಲಿತಾಂಗದ ವಿಬುಧಾ | ನೇಕಪಮೃದುಗಮನದ ನವಮದಿರಾಂಬಕದಮೃತಾಧರದ 11 ಆಕಾಮಿನಿದು ವೂ ಮಗುವಂಬರು | ಹಾಕರವತಿಭಾಕರನಡೆದುದು | ಲೋಕಜನನಿ ಎಹುರೂಪುವಡೆದು ಪೊಮಡುವಿಂಗಡಲಂತ ||೫ ಅಂಟುಕಿ ಡಾನಂತರದಿಂದೆ ನ | ವಾಂಬುರುಹಾಕರವಂ ಪೊwಮುಟ್ಟು ನಿ || ತಂಬಿನಿಯರ ಹಸ್ತಸಿಕದ ನಡುವೆ ಕಿಕ್ಕಿಆಗೊಂಡು || ತುಂಬಿದ ಮೊಲೆಗಳ ಚದುರರ ಚಿತ! 8ಂಬಾದುವು ಬಳಸಿದ ಬಿಸಲತಿಕೆಯೋ | ೪೦ಬಿಂದಮರ್ದಪ್ಪಿದ ಪೊಣರ್ವ ಕ್ಷೀಯ ಪರಿಯಂ ಪೊಸಯಿಸುತ ||೫೩ $, ವಿಲಸಿತ ಖ: ೯, ಗುರುಂ | , ದೊ , ಆtt