ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೮೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾಲ ೧೭ ೫ vv v ••• • • • • • • • • • • • • • ಆಡಿಯೊಳೆ ಪೊರ ನಿಮಿತ್ತ ಮನಿನಿಸು | ತಡೆಯದೆ ಕೇಳೆನೆನುತ ನಗರಿಯ ಪೋ ಗಡೆದು ಬನದ ಬಸದಿಗೆ ಜತಿರುವನ ಎಲುವಿಡಿದಳು ||ರ್೪- ಬನಮಂ ಪೊಕ್ಕು ಬಸದಿದು ಬಲವಂ | ದನುರಾಗಬನರುಹನನವಂದಿಸಿ | ಮುನಿನಾಧನ ಮೆಲ್ಲಡಿದಾವರೆಗೆ ನಮಸುರಲಮಾಡಿ | ವನಜೋಪಮುಕರದುಗಮಂ ಮುಗಿದೆಲೆ | ಮುನಿಸು ಖಗಮಿಧುನಂ ಪೊರುರವಂ | ವಿನಯದಿ ನಿರಸಿಸಬೇಕೆನುತ - ಬಸಗೊಂಡ ವ್ಯತ್ಯಸತಿ || ೫೦ ಇಪರಿ ವಿಜ್ಞಾಪನವು ಮಾಡಿದ | ಚಾಪಳನಿಯು ವದನವನೀಕ್ಷಿಸಿ | ತಾಷಸನಿರದಿಂತೆಂದಂ ಮಗಳೇ ನೀ ಬಸಗೊಂಡುದನು || ಆಪುರಿವವಗಳ ಬರೆದು ತಾ | ವೇ ಪಾವು ತಗನುತನ ಒ೬ || ಛಾಪೊಂಬಸದಿದನಾಗಳೆ ಪ್ರ_ಮಯದಳವುಕ || ೫೧ ಬರುತಾಬಿ ಮೊಗದ ತನೂದರಿ | ತರಿಸಿ ತೊಳಸ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಲಗೆಗೆ ಕ | ತುರಿಯ ಮಿಸುಪ ರಣಮಂ ಪುಕಲಿಸುತ್ತಾ ಸಾರಿವಗಳನು || ಬರಿಸಿಯಲೇ ಪಾರಿವವೇ ಮುನಿವರ | ಕರಣದ ಮುಂಗಡೆಯೋಳೆ ನೀವದಿರದೆ | ಪೊರಬರವಂ ನೀಮೊರೆವಿಮೆನುತ ಕಡುನೇಹದ ಕೆಳದಳು || ೫೦ ಓದದತೆಯ ಮಾತೆಂ ಲಾಸುತಿಸಿ ನಯದಿಂ ರತಿವರನೆಂಬ ಕಪೋತಂ | ಯುವಂ ನೋವರ್ಗುದಯಿಸಿ ವಾಕ್ಯದ ಪೂನಮಲಗೆನು | ನಯದಿಂ ಸೋಲಿಸ ಹಂಚುವಿನಿಂ ನಿ || ಕ್ಷಯದಿಂ ಬರೆದುದು ನೂತನಕಸ ! ರಿಯ ರಜವಂ ಸರಕಲಿಸಿದ ಫಲಕದ ಮುಗೀತೆದಿಂದ || ೫