ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವೃಂ. ಇಂತು ವಿರಾಜಿಪ ಭರತಾವನಿಯೊಳ | ಗಂತಕದಿಶೆಯರಾಖಂಡಾವನಿ | ಸಂತತಸಭಾಗೃಂದಳದಿರ್ಪುದದಳೊಳುತ್ತಮವಾಗಿ || ತಿಂತಿಣಗೊಂಡೆಸೆವೈವತ್ತಾ೦ಜ | ನಾಂತಂ ನೆಲಹುವವ ನಡುವೆ ರತಿ | ಕಾಂತನ ಮನೆಯೆನಿಸುವ ಕುರುಜಾಂಗಣವಿಷವುಂ ಸೊಗಯಿವುದು || ಸಲೆ ಭಂಗಂ ನದಿಯೊಳು ಕುಟಿಲತ್ಯಂ | ಲಲನೆದುರಳ ಕಸಮಿತಿಯೊಳಗಾಡಿ | ವಿಲಸತ್ತುಪ್ರದೊಳಕುಲೀನಾಚರಣಂ ಖಗಸಮಿತಿಯೊಳು || ತಲೆವಿಡಿವಿಡಿವುದು ರತಿಕಲಹದ ಕಾ | ದಲರೊಳೆ ದಂಡಂ ವೃದ್ಧ ಜನದ ಕರ | ತಳದೊಳಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾ ಜನಪದದೊಳಗೊಂದಿನಿಸಿಲ್ಲಂ ||೩೬ ಬೆಳೆಯೆಂಬ ಸುತೋದಯಕಾರಣದಿಂ | ಬಳೆfಯೆಂಬಬಲೆ ರಜಸಲೆಯಾದಂ | ತೆಳಸಿ ಕುಡಿಯರುಬುವು-ಗ೦ ಕೆಂಪಾದ ಪೋಲಗಳಿಂದ || ಬಲಕವಳ ಚತುರ್ಧನರ | ದಲಿಸದೆದಂಬರಸತಿಳಿವಂದದಿ ! ಮಳೆ ಕೊಳ್ಳುಂ ಮತ್ತಾನಾಡೈರವನೇವಣ್ಣಿಸನು ||೩೭ ಮಿಸುಪ ನದೀನಾರಿದು ನಳಿತೋಳನ | ಲೆಸೆವಿರ್ತ ಡಿಗಾಲುವೆಯಿಂದವೆ ನೆ | ಮುಸುಕಿ ಬಾಳೆದ ಚೆಂದೆಂಗೋಳ್ಳಾಯಡಕೆ ಪಸುರಿವ || ಪೊಸಮಾವಿನ ತೋಂಟಂ ಕಿಲುಗಳಮೆಯ | ರಸದಾ 'ದು ಬೆಳೆವೋಲನೊಪ್ಪಿದುದಾ || ವಸುಧಾಸತಿ ಕೈಗೈಯೆ ವಿರಾಜಿಸ ಪಸುರ್ವಸದನದಂತೆ || ನನೆಗುದಿರದ ಪೊಸಕಮ್ಮಂಗಳವೆಯ | ತೆನೆಯ ತುದಿಯ $ತನಿಗಂಪಂ ಭುಂಜಸ | ಲೆನುತನುರಾಗದಿನ ವಿಳ್ಳುಳಿರ್ದಾಜಿಡಿವಸುಳೆಗಳು || #, ಕಾಂತೆಗೆ ನೆಲೆ, ಗ|| +, ಯೆಂಬಳೆ, ಇ, ಪೊಸಗಂಹಂ ಕೊಳಲೆಂ| ದ. ಕ!