ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೦೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೩) ೧೯೫ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯ •••••• ಮುಗಿಯು ಪಗಲೆ ಮುಸುಕಲಿ ಮುಂಗd | ಮುಗಿಲ ಪರಂ ಮೊದಲಾದ ದಿಕೆಗಳ ಮುಗುಣಿ ಜವಳಿ ವಕ್ಕಿಗಳ ಕ್ಷಿಗಳೊಳಗುಪ್ಪೆ ಗದಕುಕಣ೦ || ಮುಗುಳ್ಯಲ್ಲಿಂ ಮಗುಚ್ಛ ತಿಳಿಮುಖ | ಮುಗುಣಿ ಕುಣಿದುರ ಮೇಲೆ ರ್ದೆಯಿಂ ನೆ | ಮುಗಿದುವು ಮುನ್ನಿ ರಣುಗಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ನನೆಗಳಾರಾತ್ರಿಯೊಳು |೩೩ ಎಲಸದಿಷ್ಟು ಪದಕ ಸುರರರ್ಚಿಸಿ | ದಲರೂ ಮಲಯಜಕರ್ದವಕಮೋ ಜಲಬಿಂದುವೊ ವಾಕದಕ್ಷತೆಯೋ ನವ ಕಲಮೋದನಮೋ || ತೊಳಗುವ ದೀಪಾಳೆಯೊ ಸುಧೆಯುಳ್ಳವ | ಫಲತತಿಯೋ ಎನಲೆಸೆದುದು ತಾರಾ | ವಳಿ ತದ ಪದ ಹೊಗೆಯನೆ ತಲೆ ಕಣ್ ವಿರಾಜಿಸಿತು 148 ಅಂತವನಿಮುನಾವರಿಸಿದ ದೆಸೆಯೊಳೆ ! ಮುಂತm ಆಗೆಲಸಮನಸವನರಿಂ | ದಂ ತೀರಿಪ ಮನೆದುವರಂ ವಂಚಿನ ವಕದೊಡಂದೊಡುವ ಮಂತನುಂ ದೂದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಂತಸದಿಂ ಸಂಕೇತಕೆ ನಡದು ! ಕಂಡರನೂಡಬಡಿಸುವ ಜಾರಾತತಿಪ್ಪವಡೆದುದಾಗ ||೬೫ ಉಟ್ಟು ಕರಿಯ ಕಾಗಿನ ಸೀರೆಯನ | ಸ್ಪಿಟ್ಟು ಲಸನ್ಮಗಮದಮಂ ಮುಡಿಯೊಳ ! ಗಿಟ್ಟಿಸಿತೋತ್ಸಲದೊಳ್ಳಲರ ಸಲ್ಲಲಿತಲತಾಂಗದೊಳು || ತೊಟ್ಟು, ತೋಳಪ ಹರಿನೀಲದ ತೊರವಂ | ಎಟ್ಟ ಮೊಲೆಯ ಬಂಧಕಿಯರ ಕಂಗಳ | ವಟ್ಟು ನಡೆದು ಬಂದರು ಕಾಡಿಗೆಯ ಕಡೆದ ಕರುವಿನಂತ 144 ಹಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಳ್ಮೆಯನರುನಾಧರ | ದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗಲೀಯದ ಬಾಯೊಡು ಕುಜ | ಹಿಲ್ಲದೆ ಕೂರುಗುರ್ಗಲಗೆ ಲತಾಂಗಂಗುರು ಹಾರಂ ಹಅದು ||