ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೨೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ಸಮಯವನ ಸಮರೂಪು ಸಮು | ಸಮರಸಿಕತೆ ಸಮಕಾಮೋದ್ದೀಪನ | ಸವರಾಗಂ ಸಮಭೂಗಬಲಂ ಸಮವೆನಿಸುವ ಮೊಹಮಿವು !! ರಮಣೀಯಮನಾದಂ ಪಡೆದಾಬ್ರದು | ತಮರನರಲಬಾಣ೦ ನಠಎಲ್ಲವೆ | ರಮಣಿಯೆನುತ ನುಡಿದಳದೊರ್ವಳೆ ನೇಹದ ಕೆಳದಿಯು ಕೂಡ }X8 ನಳಂ ನಲ್ಲನೆ ಕರುನಲ್ಲಿಂ ಕುಶ | ಎಲ್ಲನ ಸುರಭಿಗರೂಪನ ಮನಸಿಜ | ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಯನವನೆ ಬಿದಿಯುತ್ತಮನಾಯಕನೇ ವಿಷ್ಣು ಹೊಲ್ಲದಎಲೆಗೊಲಿವನ ಚಿಃ ಪುಸಿವನೆ | ಯಿಲ್ಲವೆನುತ ಕೋಮಲೆ ತನ್ನಯ ನಿಜ | ಪಳನಿರವನೂರದಳಿರ್ದಂದದಿ ಕೇಳ ಕೆಳದಿಯೊಡನೆ ||HY ಮನೆಯಂ ಮಣಿದು ಮದುವೆಯಾದಾಕಯು | ನಿನಗಾಗಿ ಬಿಸುಟ್ಟುಡಮೆಯನೊಂ | ದಿನಿಸುಣಿಯದ ಮುಂ ತತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಹಾರವನುಣಿದು || ತನು ಬೇಏಸುವೊಂದೆಂಬಂತನ್ನೊಳ | ಗಿನಿದಂ ಕಡಲೀಯದ ನಡಪಿದನಂ | ವನಿತಯದಂತು ಬಿಡುವೆನೆನುತುಂ ನಿಡುಸುಯ್ದಳೆ ನೀಲಾಕ್ಷಿ | ಗಳಿಸಿರನುಸ್ಸುದಿನಂಬರ | ಮೊಳವೆಮಗಂತದeಂದಲ್ಲರಳ | ಗ್ಗಳಿಕೆಯು ಚಿಕೆಯಂ ರಸಿಕತೆಯಂ ವಿತರಣಮಂ ತಳದ || ತುಲಾಳಂ ಬಿರುಬೇದನುತನ್ನು ಮು | ನಲಿಸುವುದಿಪಾಡ್ಯನೀಕ್ಷಿಸು | ಆಳನೆಯನುತ ನಿಡುಸುಯ್ದಳರೋರ್ವಳೆ ನವಕೋಕಿಲವಾಣೀ ||೫೬ ಎರವಿನಿಯನೊಳಂದು ನುಡಿದ ಸಹ | ಚರಿಯೋರ್ವಳ ನುಡಿಯಂ ಲಾಲಿಸುತಾ | ಪರಿಸಿದ ಚಿಂತೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದಪಿನೂಳಿಟ್ಕಳದಳಿರ್ಗಯು |