ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯ ೧೧

  • vvvvvv

ಅರುಣಪ್ರಭ ಪರಕಲಿಸಿದ ಮುಖಮಂ | ಹರಿಣನಯನ ಬಾಗಲ್ಲಾ ಭಾಗದ || ಗುರುಕುಚಮಸದುದು ಶಶಿಯಂ ತಾಳಿದುದದುಗಿರಿಯಂಬಂತ \\nv ಮುನಿಸಂ ಬಿರು ಮುಕುರೂಪವಮುಖಿಯನು ! ತನನುಂ ದೈನ್ಯದೊಳರಿಗಾಗಲ್ಲಾ | ಮುನಿಸನೆ ಬಲಿದಾಂ ತಿಳಿದುಬರಲ್ಲಾಯಿನಿಯಂ ಕಡುನೊಂದು || ಮುನಿದು ತೊಲಗಲಲ್ಲಿಗೆ ನಾಂ ಮುನ್ನಿನ | ಮುನಿಸಂ ಬಿಡುವೆನೆನುತ ಕೆಳದಿಯರಂ | ವನರುಹಮುಖ ಕೇಳೆ ಕಳುಶಲವಂ ತಾಂ ತಳುವದೆ ಎಂದವನೇ || ೫ ಅವನ ಚಲುವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ | ಯವನ ನುಡಿಯ ಕಿವಿವಟ್ಟೆಯು ಕೆತ್ತಿದೆ | ಯುವನಂಗಾಮೋದನೆಯುಸಿರಂ ತಗದಿದಯವನಳ್ಳುತಿಯು || ಸವಿನಾಲಗೆಯಂ ತಗದಿದೆ ಮಯ' ಮ | ಇವನದುಗೆಯಿಂದಂ ಪೊದೆದಿದೆ ಎಅ | ಇವನೊಲವೇನುವಾಗಿಡಯುನ್ನವನಾನಂತುಸಿರುವನು 14o ಅಕ್ಕನ ಮುಡಿಗರಲಂ ತರಲೆನುತಾಂ | ಚಿಕ್ಕನೆ ಹಿತ್ತಿಲ ಹೂವಿನ ಬನಮಂ | ಪೊಕ್ಕುದನದಾಭಾವಂ ಬಂದು ನೆರೆದು ಸೊಗಯಿಸಿ ಸೊಕ್ಕಂ || ಇಕ್ಕಿದನನುತೊರ್ವಳೊಳುಸಿರುವ ಸಮು | ಯಲ್ಲಾ ನಾಯಕಿಯಿದಿರ್ನರೆ ಕಾಣುತ | ದಿಕ್ಷನೆ ದಿಟ್ಟಿದೆದೆನೆನುತಂ ಹುಸಿದಳದೊರ್ವಳೆ ಚದುರೆ |೬೧ ಶುಂಗಿದ ಪ್ರಿಯತಮನಂ ತರಯೀ ದ | ತಂಗಿಯದೇ ನೊಸಲ ಕುಂಕುಮ | ರಂಗುರಟಗೆ ಬಂದುದು ವೇನಲೆಂದಳು ಭಾವಂಗೆಂಗಿ || ಉಂಗುಟಮಂ ಕಚ್ಚುವ ವೇಳಯೋಳಾ | ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಕುಂಕುಮವುದಿರ್ದಧರಕ | ಸಂಗೊಳಿಸಿದುದಿದು ಇನಿಯಳ ತಾಂ ಬಡವಳ ಕೂಡು ||