ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೪೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨) ಹಯಾನಿ ಎಲೆ

" , "~ \ \2 v ಕಾಮಂ ತಗೊರಿಲನಿನ ದಂ ಮು | ಮೋಹನರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಲ್ಲೆ೦ || ದಾವಧುವಿಧವಾರ ತರರ್ಚಿಸಿ ಒಟ್ಟಾಪಟ್ಟ ಗ ಹ ! ಈವಹಿಗರ್ಹನಂ ತನನತುಂ | ಜಿಮದಿನ ತಲದುನೇ. ನಿದಂ | ತಾವುಗುವಂ ಮದವತಿದುರು ಕಚಕುಂಡಲಿದತ್ತವರು ||೬೩ ಹೊಸಹೊಂಬಣ್ಣದ ಹೊಗರು ಸೋಲಿಸಿ | ವಿಸುಸಂಸಂಗಳಿ* | ಪ | ಸಸರನದರಣ ರದು ಮದೀ ಜಲಿಜಲಿನ೩ ರಲ, {{ ವಸುಧು,ಶನ ಸಕುಮಾರಂ ಮನ || ಮೋಸದಗನ ಬೆನ್ನ ಕರಂ ರಂ | ಜಿಸಿದಂ ಬಲಸವಿ-ರಸಖನ ಛofಯನಂಗೀಕರಿಸಿ || ೬ ಉಾವದೆ ಪಲ್ಲವಿವರಗಂ | ರೂಪಿಸಿ ದಿನದಿನದಪ್ಪದ ಕಲೆ | ಕೂಡಿ ಇದು ಕುವಲಯಕತ್ರ ಆನಂದವನೇ ನೆಂದಿಗೂ '|| ನಾಡಧಾನ ಈ ಸುಕುಮಾರನೆಳ ಎಂ | Kಡವರ್ಷದ ರವಹರ್ಷದಿ | ಗಾಡಿಯಿನೆಲು ವಿದ್ಯದ ಕಲಡವರ ದು ವಿರಾಜಿಸಿದ, 14 ೫ ಒಡನ ಹೂಡನು ತನೆ ಮೂಡು | ಚೂಡನಿರದುಡಿಮೂನೆ - 1 ಹೊಸಹರೆದು ! ಬಡದ ಕೆಳ ದುರಿಂ ಕುಕ್ಕಟವಲ್ಲನಹಿಷಮಪ್ರಗಳನ | ಗಡಣದಿ ಕಾದಿಪ ನದದಿನವದ | ಪದವಿ ಅತಿಯನಣ-ಗಿನ ಸುಕುಮಾರಂ | ಸಡಗರದಿಂ ಸಲ ಸಂಪದದ ೧ನಮಂ ನ ಕುತ್ರ ಹನು ||೬೭ ಕದಿರೇ೬೨ ದ ಕಏತಸಿದನಂ : ಪರದೀಕ್ಷಿಸ ವಿನಕಾಂತದ ಕಲೋ' 1 ಗುದಯಿಸ ಹಗ್ಗಿ ಯುವ೮ 3ರುತನವು ದೇಹಾಂಜ ವನವ || , ಪ್ರೇಮ , ಗ, 5, ಹೋಲಿಸಿ ಗ t ಪೂಸ ಗ|| * ಮಣಿದು ರುಚಿರಪ್ರಭ ಗ|| 6. ನಂದನನೆಳೆಗೂಸಿ, ಗ||

  • ರಲನಲವಿಂದನೆ, ಗ||

!, ಕಿ , ಗ,