ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೪೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ತೃತೀಯ ಸಂಧಿ. --- ( ) - - ಸೂಚನೆ || ಓಲಗದೊಳಗಿರುತುಂ ನವಚಿತ್ರದ ! ಬಾಲೆಯನೀಕ್ಷಿಸಿ ಇದುಛ ಸಾಲಂ | ಲೀಲೆಯೆನದುಂದಂ ವಾರಾಣಸಿನೆಸರ ನಗರಿಗಂದು || ಅಂದಂಬಡೆದೀತೆದಿಂದೊಂದು | ನೋಂದದಿನಂ ಬಿಸುರುಹಲೋಚನೆಯರ ವಿಂದದ ಬಿಂಕಂಬತ್ತರಮಕ್ಕಳ ತಂಡದ ಮಂತ್ರಿಗಳ || ಗೋಂದಣದತಿಚತುರಕವೀಂದರ ಬಲು | ಸಂದಣಿಯೊಳು ಸಿಂಹಾಸನವೇ' ಮು | ನಂದಣಿವುತೃವದಿಂದೊಲಗವಿರ್ದಂ ಜಟಧವರನ || ೨ ತನ್ನ ಧಟಂದಗಿದುರಾಕ್ಷಸರು | ದುನ್ನತಿಕೆಯೋ 'ತಾಕಪ್ಪದ ಗಸೆ | ಗನ್ನೆ ಮರೆನಲಣ್ಣ5 ಸಾದಕ ಸಿತಕಾವರಮಂ ಬೀಸಿ || ಸನ್ನ ತರ್ರೆಸಿರ ಮಕುಟಧರ| ನನ್ನೆ ಮರಧಿರಾಜರ ಸಾಮಂತರಿ | ಕೆನ್ನಂ ಶೋಭವನೀಯ ಮಹಾಮುಂಡ, ಕನಸಯುತಿರ್ದಂ || ನೆಲೆವೊಲೆಯವಳ್ಳಕ್ಕಿಯ ಕಂಗಳ | ಲಲಿತಾನನನದ ಪದಕೂರ್ಮದ ! ವಿಲಸದ್ದು ಐಟಿಯು ಕೋಮಲತನುರುಟಿ ಸಿರ್ಮಜಂಗ !! ಅಳಕYವರದ ಕಂಬಗ್ರೀವದ ! ಲಲನಾದನಕಾಸುರದೊಳಾಸ ತಿಲಕಂ ರಾಜಮುರಾಳನ ತದಿಂ ಕಣೆ ವಿರಾಜಿಸಿದ 11 ೩. ಇಂತು ವಿರಾಜಿಸ ರಾಜಾಸ್ಥಾನಕೆ | ಸಂತಸದಿಂ ಪಡಿದುದಿನ ನಟನ || ತ್ಯಂತಚತ ರಚಿತ್ರಿಕನೋರ್ವ ೮ ಬಿಂಕೆಂಬಡೆ ತಿಂದ !! - ಬಿಂಬದಲಾಧರೆ, ಗ|| | S, ಕಡಂಬಡದಲ, ಗt