ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೪೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


& ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

AAAA

  • *
  • *

2 " r n r + - Ý NA _ • • • • • • • • • AAAA ಸುತಾಮಸಮದೆದು ಕವಲಜನ ಕ | ಇತ್ರದ ಶಂಕರನುಗತಿಯ ಶಂಬರ | ಶತ್ರುಸತಿಯ ದಾಮೋದರದತೆದು ಪೋಲೆಯ ಎನುತೊಸೆದು || ಕೃತಿಯಕುಲದೀಪು ನೇತ್ರಂ | ಸೂತ್ರಕ್ಕಳವಟ್ಟಾಚಿತ್ರವನತಿ || ಚಿತ್ರಂದತ್ತಿನಿಸುಂ ಕಣ್ಣೆನೆದುಲಾಗದ ನಡೆನೋಡಿದನು !! ಪವಳದುಟಿಯ ಪೊಸಪ ೨೦ವಗುರುಳ ! ಕುವಲಮುನೇತ್ರದ ಕುಲಿರದಂಗಳ | ಜವ ಗಳಸಮೊಲೆಗಳ ಜೈವಾತೃಕಮಂಡಲನಿ: ಮುಖದ 11 ನವಲತಿ ತಾದೇಹದ ನ ನಂ ೨)| ಸವಿಗೋಲಿ ಸಮುದ ಕುಡುವ ರ್ವಿನ | ಯುವತಿರೂಪದ ಚಿತ್ರವನಾಸುಕುವಾರಂ ನೋಡಿದನು || ೧೦ ಆರಸಭರಿತವಿಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರದ ! ನಾರಿದು ಬಣ್ಣದುದು ಎಂದುಗಳು | ತೋರಮೊಲೆಗಳೆಂಬಂಬುಜದೊಳು ನಾಸುಶಿಲಕುಸುಮದೊಳು 11 ರಾರಾಜಿಸ ಲೋಚನಕೈರವದೊಳು || ಕೂರುಗುರ್ಗೆಗಗಣಿಸ ಗೊಳು ನೃಪತಿಯು | ಚಾರುನಜನಮತಿಗೃಂಬಣಿದುವು ಬಂಡುವಿದಂತೆ ೧೧ ಬದವಿಗಲಂಪಿನ ಪೊಂಪುಳಿಯಂದದ | ಗದಮುಚ್ಚದೆ ನತನೂಡುವ ಮಾನವ | ಮದನನ ನಿಡಿದುಲರ್ಗಸ್ಥಾಗಿಲೋಕ್ಷಗಳವನಕೆ || ಹೃದಯಕಮಲವಿರದುಸರಿಮಗ | ಸದಮಲಕಲಧ ಇತಚಾದಂಗದ ಸುದತೀಮಣಿಯನವಕಮಲಾಲುದುಂದದಿನೊಪ್ಪಿದಳು || ೧೦ ತದನೀಶ್ವರಚೂಡಾರತ್ನ ದ ! ಹೃದ ವನದ ನಿರ್ಮಲತರಮಪ್ಪ ಲ! ಸದ್ದಿಯೊಳಾಚಿತ್ರಪಟದೊಳೊಪ್ಪುವ ನವಬಾಲಿಕೆಯ || - - - - - - - - - - -


- --- - . ಕಣ್ಮನದಣಿವಂದಗಿ, ಕ।