ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೪೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವೇರಿ ಅದ್ಭುತವಸ್ಸ ವಿಲಾಸಶ್ರೀದು | ಸದಾವನೆಯಿಂ ಭಾವಿಸಿ ಬಕಂ | *ದವನಾಲಿಟ್ಟ ಮನತೀಚತುರ ಬಿನ್ನಣಿಸುತ ಬರೆದಂ ||೧೩ ನಿಡುಸುಯಿ ರೋಡುನ ವದನಂ ನಸು | ನಡುಗುವ ಮೆಯು ಒಲಿಯು ಕಣ್ಮಲ | ರುಡುಗಿದವುವುಣವ ಬೆರ್ಮ ನಿ-ಸರಿಸುವು`ಡಲ ಬಲ್ಪು ! ತಡಬಡಿಸುವ ನುಡಿ ತಲೆಯೆತ್ತುವ ನವಿ ? ರಡಸಿದ ಬೆಬಗೆಯಲು ನವಚಿತ್ರದ | ಮಡದಿಯು ಹಸುವಿಕೆಯುಂ ರಾಜಕುಮಾರ ನೋಡಿದನು ||೧೪ ಆಮದನವಿಕಾ ರಂ ಮೇವಿ | ಊಮಿತ್ರರವರಸಖನತಿಚತುರಂ | ಶ್ರೀಮತಿಯೆಂಬಂ ತತ್ರಕನೂ ಕೆಗಿಂತೆಂದುಸಿರಿದನು || ಈಮಾನಿತಚಿಕೆ ಸುಸ್ವರ | ಧಾವೆದರುಟಾದೊಡ ಬೇ ಬಂದನ | ಲಾಮಾತಂ ಕೈ ಕೊ೦ದಾತಗೆ ನುಡಿದ ತಾವಿಂತೆಂದು low ಧರಣೀದಯಿತೆದು ದರಸಿ ಶಾಸನ ! ದೊರೆಬನೆ ಮಿಸುಗುವ ಕಾವಿಷಯದ ! ಸುರುಚಿರನಭಾಗ್ಯಂಬದೊಪ್ಪುವ ನಾರಾಣಸಿಯೆಂಬ || ಪುರದೊಳ್ತಾ ನಕುಲಾಂರಚ೦ರ್ದ ! ಸಿರಿಗಂದಂಗಲೆಯೆನಿಸನಕಂಸು | Tುರಪರಿವೃದನಮರಾವತಿಯೋ ಘ ಸವಿರ್ಸ೦ಗಗಿನಿರ್ಸ ||೧೬ ಜಿತಶಾತವಗೆ ಸಕಲಗುಣನಿಂದ ಗ | ನತದಿವಿಜಾವನಿಟೋವನುದಾನಿಗೆ | ಯತನುನಿಛಂಗೆ ಬರೋವಿಸರಂಗದಕಂಸಮಸೀಸಂಗೆ ? ಶತದಳನವನದ ಸತಿನಿಧವದನದ | ರತಿರೂಪದ ರಾಜವರಾಸನ ಗತಿದು ಗರುವೆರುಮಿತಪ್ರಭೆಯೆಂಬಳು ನಿಜಸತಿಯಾಗಿಹಳು || ೧೬

  • ಕಿ ಬೆವರೋ ಗ|| + ದ ಮನೆಯಿದ. ಕ!!