ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೫೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


88 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ. (ಸಂಧಿ, ++ w h enevv , , , , , • • • • • • ••••••• ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನುಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಗಮಿಸುವದನು | ಚಿತಮಾಕುಟಲಾಳಕಸಮುದಯಸಂ | ಗತಮಂ ಮದು ವೊಕ್ತವಧೋಗತಿಗಿವುದು ಕಸ್ಕೃತರಂ || ಹಿತಿಯೊಳಗೊಡವುಟ್ಟದರೊಳೆ ನೆರೆವುದು | ಮತವಲ್ಲೆನುತೆಂ ಪರಿಯದೆ ತ | ತೃತಿಯ ಕುಡಿಗಣ್ಣಲ್ಲದೆತಾಗ ಕೆದು ತೆವು ||೪೫ ತಾನೇ ತನ್ನ ತುಳಾಕಾರಕ್ಕೆ ಸ | ಮಾನವನಿಪನನ್ನಮಲ್ಲದೆ ಬಂ || ದಾನಲnnಯದಿದಕಿದು ಸರಿಯೆನಿಸಿದೊಡುಪಮಾಲಂಕಾರ || ಈನಾರೀಮಣಿಯುಪಮಾತೀತನ | ವೀನಲಸತ್ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ನಲದಕಿ | ನೈನಂ ಸರಿಯೆಂದುಸಿರುವೆನಾನುಳಿದವರುವೆಗಳ ತೆದಿ || ೪೬ ಉದಧಿಯಣುಗಿಯುಗ್ರನ ಸತಿ ಶಾರದೆ || ಮದನವಹಿಸಿ ಮೆಯ್ಯಣ್ಣನ ಪಟ್ಟದ | ಸುದತಿಯುರ್ಗಿಮ್ಮಡಿಯಾದೈಸಿರಿ ಪೋಸಗಾಡಿ ಚದುರು ಬೆಲ್ಲ || ವಿದಿತವಿಭವಮುಟೀಕೆಗೆನುತ ಮು | ಬಿದಿ ಎರೆದಳಕಾಕ್ಷರಪಟ್ಟಿಯ ತುದಿ : ಮೊದಲೊಳಗೆಸೆವಾಕಾರಂಗೊಲು ಪ್ರತಿಯೊಪ್ಪಿಗುವವಳ ||೪೭ ಮಿನುಗುವ ನಗೆಗಣ್ಣೆಂಬಂಬುಜವಂ | ನೊಸಲಿಂಬೆಳವೆ ಬಾಧಿಸಲೆನುತುಂ | ಮಸಕದಿ ಬಂದು ಪಿಡಿವ ನವಯುಕೆ ಬಿಡು ಬಾಧಿಸಬೇಡೆನುತ | ಕುಸುಮಶರಂ ತನ್ನೆಡಗೈಯೆರಲೆಯು | ಪೊಸಕೊಡನದರ್ಕಡ್ಡ ಪಿಡಿದಿ | ಆಸಿಯಳ ಲಲಿತಭೂಲೇಲೆ ಕರಂ ಕಣೆ ವಿರಾಜಿಸಿತು ||೪r ಅನುದಿನದಿಂ ದೂರದ ನೇಹಂ ನಮ | ಗೆನುತ ಮರುತಮಾರ್ಗದಿನೊಸೆದಿತಂ | ದನುರಾಗದಿ ನಗೆಗಣ್ಣೆ ಮಿಲನಮರ್ದಪ್ಪಿದ ಕಿಲುವೆ ಯೋ !! ತೆ, ನದು ಬಂದಡರುವ ಸಮಯಕೆ, ಕ ||